Kas ir štetls?

Štetls ir neliela kopiena, kuras iedzīvotāji galvenokārt ir ebreji. Šis termins visbiežāk tiek lietots, lai apzīmētu ebreju kopienas Austrumeiropā, kas plauka līdz holokaustam 20. gadsimta vidū, un mūsdienās tiek uzskatīts, ka štetlu dzīvība lielākoties ir izmirusi. Lai gan visā pasaulē ir daudz kopienu ar lielu ebreju iedzīvotāju skaitu, jo īpaši, protams, Izraēlā, šīs kopienas nav gluži līdzīgas Polijas, Lietuvas, Baltkrievijas un Ukrainas štetliem.

Štetla saknes meklējamas 1700. gadu beigās, kad Krievijas Katrīna Lielā izveidoja apmetnes bāli. Krievijas ebreju pilsoņi varēja dzīvot tikai Pālē, reģionā gar Krievijas rietumu robežu. Pale izveide bija paredzēta, lai piespiestu ebreju tautu nonākt Krievijas sabiedrības nomalē. Apmetnēm Pālē bija raksturīga galēja nabadzība, taču tās bija arī dievbijīgas, dinamiskas kopienas, kas piepildītas ar pilsoņiem, kuri ar to, kas viņiem bija, guva vislabāko.

Ebreju cilvēkiem, kuri vēlējās dzīvot ārpus apmetnes bāla, bija jāvēršas pie valdības, un viņu lūgumi bieži tika noraidīti. Tomēr pagāni bija laipni aicināti apmesties štetlos, un dažu iedzīvotāju skaits bija līdz pat pusei pagāniem. Dzīve štetlā mēdza grozīties ap ebreju kalendāru, sinagogai un skolai kopienas lepnuma vietu.

Tirgotāji un amatnieki apmetās arī pilsētas centra rajonos, un pilsoņi dzīvoja ap štetla nomalēm. Daudzi vēsturnieki ir idealizējuši štetla dzīvi, runājot par spēcīgo kopienas sajūtu, biežiem kopienas notikumiem un dziļu pieķeršanos reliģiskajai ticībai, kas raksturoja dzīvi šajās kopienās. Tomēr štetli bija arī segregācijas veids, ko izmantoja, lai liegtu ebreju kopienai piekļuvi labai lauksaimniecības zemei ​​un lielākajai daļai krievu kultūras un tirdzniecības. Štetlas iedzīvotāji augstu novērtēja izglītību, kā arī labdarību un stingru darba ētiku, un šajās kopienās pastāvēja noteikti šķiru šķēršļi ar ļoti fiksētu dzīvesveidu, kas gandrīz divus gadsimtus mainījās maz.

1800. gadu beigās cars Aleksandrs III pieņēma maija likumus — virkni it kā pagaidu noteikumu, kas tika izmantoti, lai diskriminētu ebreju kopienu. Ebreju cilvēkiem nebija atļauts dzīvot lauku apvidos, pat Pale, un viņiem tika liegta pieeja izglītībai un daudzām profesijām. Ebreju cilvēki tika piespiedu kārtā izvesti no lielākajām Krievijas pilsētām, un daudzi ebreju cilvēki šajā periodā imigrēja, lai meklētu labākus dzīves apstākļus, radikāli samazinot štetlu skaitu. Tos, kas palika, iznīcināja nacisti holokausta laikā, un, lai gan mūsdienās pastāv daudzi bijušie štetli, to iedzīvotāji vairs nav galvenokārt ebreji.