Kas ir strādnieku kompensācijas un rehabilitācijas likums?

Darbinieku kompensācijas un rehabilitācijas likums ir tiesību akts, kas 2003. gadā pieņemts Austrālijas Kvīnslendas štatā, un ar kuru tika izveidota neatkarīga likumā noteikta iestāde Q-Comp kā regulatīvā aģentūra, kas ir atbildīga par Kvīnslendas darbinieku kompensācijas programmas izpildi. Strādnieku kompensācija, ko Austrālijā sauc par “kompo”, paredz regulārus ienākumu aizvietošanas maksājumus darbiniekiem, kuri ir ievainoti darbā par jebkuru periodu, kurā viņi nevar strādāt traumas dēļ. Apmaiņā pret šiem maksājumiem viņi atsakās no tiesībām iesūdzēt darba devēju par nolaidību. Darbinieku kompensācijas un rehabilitācijas likums ir viens no pēdējiem galvenajiem tiesību aktiem Kvīnslendas komponēšanas shēmas regulatīvās un administratīvās struktūras organizēšanā.

Darba ņēmēju kompensācijas jēdziens pirmo reizi tika ieviests Kvīnslendā 1886. gadā, taču tajā brīdī tā bija tikai parastā tiesību doktrīna, kas ļāva darbavietā ievainotajiem darbiniekiem iesūdzēt savus darba devējus par zaudējumu atlīdzināšanu. 1905. gada strādnieku kompensācijas likums, pirmais tiesību akts garajā rindā, kas noveda pie 2003. gada strādnieku kompensācijas un rehabilitācijas likuma, noteica štatā bez vainas principu. Lai gan likums neprasa darba devējiem apdrošināt savus darbiniekus pret nelaimes gadījumiem, daudzi izvēlējās to darīt, jo tas viņus izolēja no darbinieku tiesas prāvām par nolaidību.

1916. gada strādnieku kompensācijas likums atcēla 1905. gada tiesību aktus un noteica divus strādnieku kompensācijas etalonprincipus. Pirmais princips bija tāds, ka visiem darba ņēmējiem ir jāiegādājas viņu darba devēju obligātā apdrošināšana; otrs princips bija darbinieku kompensācijas apdrošināšanas kā valdības monopola izveidošana. Šis monopols, Valsts apdrošināšanas birojs (SGIO), tika pamatots ar argumentu, ka tas vairāk bija sociāls pakalpojums, nevis patiesi konkurētspējīgs apdrošināšanas produkts. Šie principi izriet no darba ņēmēju atalgojuma attīstības Eiropā, lai gan tie netika pieņemti tā, kā tie bija rakstīti, kad Ziemeļamerikas valstis vēlāk šajā gadsimtā pievērsās darba ņēmēju kompensācijas jautājumam.

1916. gadā izveidotā sistēma turpinājās līdz 1970. gadu vidum, kad kompo administrācija tika izņemta no SGIO un tika izveidota kā Darba ņēmēju kompensācijas padome Darba departamentā. Sistēma tika rūpīgi pārbaudīta un tika grozīta 1986., 1988., 1990., 1996. un 1999. gadā, veicot dažādas izmaiņas kompozīciju administrēšanas un regulēšanas veidā, taču būtiski nemainot nevienu no diviem galvenajiem principiem, kas tika izveidoti 1916. gadā. Viena no galvenajām izmaiņām. Ar 1996. gada likumu tika ieviesta Strādnieku kompensācijas padome no Darba departamenta un jāizveido neatkarīga likumā noteikta iestāde WorkCover Queensland, kas administrētu kompo programmu. WorkCover Queensland bija divas galvenās funkcijas: komerciālās nelaimes gadījumu apdrošināšanas administrēšana štatā, kas ietvēra visas kompozīciju prasības, un kompo programmas regulēšana.

Apvienojot gan kompo administrēšanu, gan tā regulēšanu kā vienas un tās pašas vienības divas atsevišķas nozares, radās interešu konflikta problēmas. Kā solis ceļā uz WorkCover administratīvās daļas atdalīšanu no reglamentējošās daļas abas tika fiziski nodalītas 2000. gadā, kad regulatīvā daļa tika pārvietota un pārdēvēta par Q-Comp. 2003. gada strādnieku kompensācijas un rehabilitācijas likums pabeidza nošķiršanu un izveidoja Q-Comp kā atsevišķu neatkarīgu likumā noteikto iestādi, kas pilnībā atbild par darbinieku kompensācijas programmas regulēšanu Kvīnslendā.