Kas ir valsts darbība?

Valsts darbība ir jebkura valdības vai tās locekļu apstiprinoša darbība. Tas, vai kaut kas ir vai nav līdzvērtīgs valsts rīcībai, ir juridiski nozīmīgs konstitucionālajās tiesībās, kad privātpersona vēlas izvirzīt konstitucionālu pretenziju, ka ir aizskartas tās civiltiesības. Parasti personas tiesības, kas noteiktas tās nācijas konstitūcijā, kurā persona dzīvo, ir īstenojamas tikai pret valsts rīcību. Papildus acīmredzamajām tiešajām valdības darbībām citas situācijas var tikt interpretētas kā tādas, kas saistītas ar valsts rīcību. Šāda ietekme var rasties arī tad, ja privātā puse rīkojas tradicionāli tikai un vienīgi valdībai paredzētā veidā, kā arī tad, ja valdība tieši veicina privātās partijas rīcību.

Tiešās valdības darbības neapstrīdami ir valsts rīcība. Šī tiešā darbība var būt jebkas, sākot no aresta līdz likumam, ko pieņēmuši valsts likumdevēji. Piemēram, varētu būt valsts, kuras konstitūcija aizsargā pilsoņa tiesības uz vārda brīvību. Gadījumā, ja valsts likumdevēji pieņems likumu, kas aizliedz izteikties pret valdību, likums, visticamāk, tiktu atcelts kā nekonstitucionāla valsts rīcība.

Dažas situācijas var nozīmēt valsts darbību, ja tā nav pilnīgi acīmredzama. Ja privātās puses veic darbības, kurām tradicionāli ir tikai valdības raksturs, tad šīs darbības var uzskatīt par tādām, it kā tās veiktu valsts. Apsveriet hipotētisku mazu kalnrūpniecības kopienu, kurā ir mazāk nekā 100 cilvēku lauku apvidū, kas lielā mērā ir nošķirts no pārējās valsts. Ja tā rezultātā kopiena izstrādā savus noteikumus un izpildes metodes, jebkura šo noteikumu izpilde, visticamāk, tiks uzskatīta par valsts rīcību.

Vēl viens veids, kā par valsts rīcību var uzskatīt aktu, ko tieši neveic valdība, ir tad, ja valdība ir būtiski iesaistīta nevalstiskas darbības veikšanā. Valsts iesaistei aktivitātēs jābūt nozīmīgai, kas nozīmē, ka valdībai darbība ir tieši jāveicina. Piemēram, daudzas tiesas ir atzinušas, ka atļaušanu māju īpašnieku asociācijai īstenot diskriminējošas ierobežojošas vienošanās — ti, kaimiņu īpašnieku grupa līgumā vienojas nepārdot savas mājas noteiktai rasei — var tikt interpretēta kā valsts rīcība. . Šīs klasifikācijas pamatojums ir tāds, ka, uzskatot šādus līgumus par spēkā esošiem, valsts nodrošina juridiskas iespējas diskriminācijas īstenošanai.