Kas ir Valsts mērķu komisija?

Amerikas Savienoto Valstu prezidenta nacionālo mērķu komisija bija neatkarīga struktūra, kuras mērķis bija definēt valsts virzienu 1960. gados. Politikas veidotāji nolīga bezpartejisku rakstnieku un ekspertu grupu, lai apsvērtu pašreizējās un nākotnes problēmas, ar kurām nācija saskaras gan iekšēji, gan ārēji, lai noteiktu visredzamākās problēmas. Ar ekspertu palīdzību Komisija pieņēma lēmumu par 15 mērķiem, kuru sasniegšanai ASV jāstrādā 10 gadu laikā. Viņi iesniedza ziņojumu prezidentam Dvaitam D. Eizenhaueram 1960. gada novembrī un publicēja to grāmatas formātā tā paša gada decembrī. Komisijas ideja nāca no prezidenta Eizenhauera Amerikas asamblejas, kas tika izveidota Kolumbijas universitātē 1950. gados.

1950. gadu beigās amerikāņi piedzīvoja šaubu par sevi par valsts politikas mērķi un virzienu periodu. Debates koncentrējās uz kapitālisma un privātās bagātības ietekmi uz valsts sektora un ārpolitikas apstākļu pasliktināšanos. Prezidents Eizenhauers lika Nacionālo mērķu komisijai noteikt, kuras no šīm problēmām ir visnopietnākās, un tās novērst. Lai izstrādātu plānu, politiķiem un ekspertiem bija jāiegūst izpratne par sociālajām un starptautiskajām problēmām. Turklāt politikas veidotājiem bija jāmotivē pilsoņi strādāt šo mērķu sasniegšanai.

Nacionālo mērķu komisijas galvenais mērķis bija palīdzēt noteikt Amerikas ārpolitiku. Rūpnieciskā revolūcija izvirzīja Ameriku pasaules politikas centrā un padarīja valsti par pasaules lielvaru. Ārpolitika attiecībā uz komunismu un globālās demokrātijas veicināšanu bija nepieciešama, lai nodrošinātu drošāku vidi visiem pasaules pilsoņiem. Bija arī lielas bažas par to, kā ASV būtu jāreaģē kailas agresijas gadījumos, piemēram, Otrajā pasaules karā. Komisija arī nolēma noteikt Amerikas lomu pasaules ekonomikā.

Valsts mērogā notika diskusijas par to, kā uzlabot sabiedriskos apstākļus, kā arī ārējām problēmām, kas Nacionālo mērķu komisijai bija jāanalizē un jāatrisina. Izglītības eksperti bija neapmierināti ar programmām atvēlēto resursu apjomu un apgalvoja, ka bērnu sagatavošanai nākotnei nepieciešams papildu finansējums. Vides aizstāvji apsūdzēja uzņēmumus vides un ūdensapgādes piesārņošanā, un viņi vēlējās, lai valdības rīcība un noteikumi tiktu ieviesti, lai to novērstu. Citi vēlējās veikt uzlabojumus vietējo un valsts pašvaldību infrastruktūrā. Komisija koncentrējās uz to, lai noteiktu, kā būtu jāpiešķir valdības finansējums un kuras programmas sniegtu vislielāko labumu amerikāņiem.