Kas ir Vortex?

Virpulis var attiekties uz vairākām dažādām lietām, kuras visas ir saistītas ar kustību. Fizikā tas ir nosaukums matērijai, kas virpuļo ap noteiktu centru. Dabā virpulis ir tāda veida parādība kā tornado. Laboratorijā tā ir īpaša iekārta, ko izmanto sajaukšanai. Daiļliteratūrā šis termins parasti attiecas uz dimensiju vārtejas veidu.

Virpulis fizikā ir notikums, kurā matērija griežas spirālveida veidā. Lai tas notiktu, vielai parasti ir jābūt noteiktam kohēzijas un elastības līmenim, piemēram, tai, kas saistīta ar šķidrumiem un gāzēm. Spiediens spirāles kodolā ir vismazākais, ārējās malās visvairāk. Šīs zonas centrā var novilkt līniju, ko sauc par virpuļlīniju.

Dabā bieži rodas virpuļi jeb virpuļi. Piemēri ir putekļu velni, ūdens snīpi, viesuļvētras un viesuļvētras. Tos izraisa gaisa plūsma un mākoņi, un tie ir redzami ūdens tvaiku vai tajos iesūkto cieto vielu dēļ. Virpuļus, kas rodas ūdenī, sauc par virpuļiem. Virpuļi dabā ir reti sastopami, bet parasti tie rodas vai nu nelīdzena ūdens dēļ, vai arī ūdenī izveidojoties zemāka spiediena apgabaliem. Terminu virpulis var saistīt arī ar dažādiem magnētiskiem un astronomiskiem notikumiem.

Virpulis ir arī noderīgs laboratorijas aprīkojums. Laboratorijā tā parasti ir vienkārša, rokas izmēra ierīce, kas tiek novietota uz galda; mēģeni, kurā ir šķidrums, viegli piespiež pret ierīces augšpusi. Ierīce griež mēģeni tā, lai tās iekšpusē izveidotu virpuli. Tas ļoti labi samaisa mēģenes saturu, un tāpēc ierīci var atrast lielākajā daļā ķīmijas laboratoriju.

Virpuļi ir atraduši ceļu arī daiļliteratūrā. Zinātniskajā fantastikā tās bieži tiek raksturotas kā galaktikas anomālijas, piemēram, tārpu caurumi, kas ļauj ceļot lielos attālumos vai laikā. Fantāzijā tie parasti darbojas kā portāli uz citām dimensijām. Senajos mītos un leģendās virpuļi mēdz būt masīvi virpuļi, kas iznīcina kuģus.