Ko Nozīmē “Nopūst svilpi”?

Parasti idioma “pūt svilpi” nozīmē, ka kāds ir atklājis vai ziņojis par korumpētu vai negodīgu situāciju. Personu, kas to dara, bieži sauc par “ziņotāju”. Tiek uzskatīts, ka abi teicieni ir cēlušies no laikiem, kad policisti vai citi tiesībaizsardzības iestāžu darbinieki svilpa, lai apzīmētu nelikumīgu darbību. Šīs frāzes var būt saistītas arī ar tiesnešiem, kuri pūš svilpes, lai brīdinātu sporta spēlētājus par nelikumīgu kustību. Trauksmes cēlēji var ziņot iestādēm vai jebkurai personai vai vienībai, kas spēj izbeigt negatīvo situāciju.

Svilpt situāciju nozīmē ziņot par to un celt to gaismā. Parasti trauksmes cēlējs ziņo iestādēm, kuras bieži vien ir tiesībsargājošās iestādes. Tomēr atkarībā no situācijas iestādes var būt darba devēji, skolotāji vai vecāki. Piemēram, ja kāds skolēns zina, ka kāds cits klasesbiedrs vai klasesbiedru grupa plāno nozagt kontroldarba atbildes, šis students var svilpt savam skolotājam. Tāpat, ja darbinieks zina, ka viņa kolēģis ir piesavinājies naudu no uzņēmuma, viņš var paziņot savam darba devējam.

Dažreiz trauksmes cēlēji svilpo plašsaziņas līdzekļiem. Sākot ar privātpersonām, kas ir saskārušies ar valsts līdzekļu ļaunprātīgu izmantošanu, līdz augsta līmeņa uzņēmuma vadītājam, kurš zina, ka viņa uzņēmuma īpašnieks izvairās no nodokļu maksāšanas, to izvēlas dažādi cilvēki. Dažreiz tas notiek tāpēc, ka viņi zina, ka plašsaziņas līdzekļi var izgaismot situāciju, it īpaši, ja tā ir sabiedrības interešu situācija un personai šķiet, ka viņam vairs nav neviena, kam ziņot. Citreiz cilvēks pūš medijiem svilpi, jo vēlas panākt pēc iespējas lielāku iespaidu gan personisku, gan sabiedrisku iemeslu dēļ.

Lai gan bieži tiek uzskatīts, ka korumpēta situācija ir laba lieta, terminam “ziņotājs” dažreiz ir negatīva nozīme. Tas varētu būt tāpēc, ka pa ceļam cilvēki sāka lietot šo vārdu, lai aprakstītu ne tikai cilvēkus, kuri svilpa negodīgas situācijas, bet arī cilvēkus, kuri stāstīja par jebkāda veida privātu biznesu. Arī daži cilvēki trauksmes cēlējus uzskata par cilvēkiem, kuri vēlas, lai viņus uzskatītu par mocekļiem vai “labdarītājiem”. Lai gan tas ne vienmēr notiek, cilvēki bieži uzskata, ka trauksmes cēlēji ir “runas” vai ka viņi svilpo tikai, lai pievērstu sev atzinību vai uzmanību.