Ko nozīmē termins “dzīvnieku gari”?

Termins “dzīvnieku gari” var attiekties uz svētām būtnēm, vai arī to var izmantot, lai aprakstītu dzīvespriecības stāvokli vai vēlmi rīkoties. Dažās garīgajās praksēs dzīvnieki tiek uzskatīti par gariem, ceļvežiem, sabiedrotajiem vai priekštečiem. Alternatīvi, cilvēkus ar dzīvnieku gariem var uzskatīt par pārpilniem vai dzīvespriecīgiem. Vēl viens veids, kā definēt šo jēdzienu, ir saistīts ar ekonomiku un attiecas uz spēcīgu investoru uzticību vai tēriņiem.

Priekšstats par dzīvniekiem, kam ir gars vai kuri ir piesātināti ar garu, ir sena. Cilvēki tos ir pielūdzuši, veikuši īpašus rituālus, ja dzīvnieks ir jānogalina, vai arī īpaši izvairījušies no to nogalināšanas. Sākot ar svētajām govīm Indijā un beidzot ar amerikāņu aborigēnu totēmiem, cilvēki bieži ir parādījuši tieksmi saistīties ar noteiktiem dzīvniekiem vai piešķirt tiem spēku vai svētumu. Šis princips var attiekties līdz pat tādiem jēdzieniem kā ahimsa, kur visa dzīvība tiek novērtēta un to nevajadzētu uztvert, vai arī tikai vienu vai divas radības var uzskatīt par garu pārstāvjiem dažās reliģiskās praksēs.

Rietumeiropa un Amerika ir definējušas šo izteicienu divos atsevišķos veidos, kuriem trūkst garīgās sastāvdaļas. Augsta cilvēka enerģija patiešām atgādina dzīvnieku enerģijas spēku. Tas bieži ir licis cilvēkiem uzskatīt dzīvnieku garus par dzīvīgu un pārpilnīgu uzvedību.

Slavenos literatūras darbos var atrast vairākus šī termina lietojumus, kad tas nozīmē augstu enerģiju vai vitalitāti. Miltons to piemin 17. gadsimtā tapušajā Paradise Lost. Džeinas Ostinas cienītāji varbūt atceras, ka arī 19. gadsimta romāna “Lepnums un aizspriedumi” nedisciplinētajai māsai Lidijai bija “…spēcīgs dzīvniecisks gars”. Šī īpašība bieži tika uzskatīta par pievilcīgu, un to nevajadzētu uzskatīt par Ostinas rakstura izraisīto postījumu un apkaunojuma priekšteci.

Dzīvnieku garu izmantošana atsaucei uz ekonomikas teoriju sākās 18. gadsimta sākumā ar Viljama Vuda rakstiem. Viņš saistīja šo terminu ar pārliecību un lielākiem tēriņiem. Neapšaubāmi, vēl neaizmirstamāks lietojums notika 200 gadus vēlāk Džona Keinsa vispārīgajā nodarbinātības, vēstures un naudas teorijā. Keinsam šis jēdziens nozīmēja vēlmi rīkoties tēriņos un investīcijās pārliecības un rīcības gribas dēļ. Viņš apgalvoja, ka bez šīm lietām cilvēkus nevarētu iedvesmot tērēt, vienkārši parādot loģiskos iemeslus, kāpēc tas būtu jādara.

Keinsa definīcija ir kļuvusi par dominējošo 21. gadsimtā. Saskaņā ar noteiktām ekonomikas teorijām patērētāji ir jāiesaista tērēt vai ieguldīt. Paaugstināts dzīvnieciskais gars nozīmē gatavību riskēt ar investīcijām, jo ​​uzticas produktam vai tāpēc, ka nerīkošanās šķiet nepieņemama alternatīva. Viss, ko var darīt, lai radītu pārliecību, vēlmi uzņemties risku un dedzību tērēt, var nākt par labu tirgum.