Kura ir bitēm draudzīgākā pilsēta?

2015. gadā Oslo (Norvēģija) iedzīvotāji nolēma kaut ko darīt, lai cīnītos ar medus bišu populācijas sarūkšanu, izveidojot virtuālu “medus lielceļu” – bitēm draudzīgu koridoru, kurā atrodas pilsētas vietas, kur bites var dzīvot un baroties starp kliņģerīšiem, saulespuķēm u.c. ar nektāru bagāti augi. Bišu aizsardzības speciālistu, kas pazīstami kā BiBy un Oslo Garden Society, vadībā un izmantojot publiskos un privātos resursus, tika izveidotas drošas patvēruma vietas uz jumtiem un balkoniem visā pilsētas ainavā. Apmēram trešā daļa no Norvēģijas 200 savvaļas bišu sugām tiek uzskatītas par apdraudētām — tā ir nopietna problēma kopš 30 līdz 40 procentiem no visas pārtikas ražošanas ir nepieciešama apputeksnēšana.

Bit vai nē:

Vispasaules programma, kas pazīstama kā Pollinator Pathway, kas dibināta 2007. gadā, bija pirmā iniciatīva, kuras mērķis bija izveidot koridorus starp attīstītajām un neskartajām teritorijām kukaiņu apputeksnētāju izmantošanai.
Apputeksnētāju izzušana ir pieaugoša krīze Amerikas Savienotajās Valstīs. The Wall Street Journal 2015. gadā ziņoja, ka 40 procenti Amerikas medus bišu saimju ir miruši 12 mēnešu laikā.
Koloniju sabrukšanas traucējumi pirmo reizi tika konstatēti 2006. gadā. Iespējamie cēloņi ir pesticīdu un insekticīdu, piemēram, neonikotinoīdu, lietošana; kaitēkļi, piemēram, varroa ērce; slimību un vīrusu izplatība; un slikts uzturs un dzīvotņu zudums.