Kāda ir atšķirība starp ekoloģiju un vides zinātni?

Ekoloģija un vides zinātne ir cieši saistītas disciplīnas, un vienas disciplīnas principu pārzināšana ir būtiska, lai pilnībā izprastu otru. Galvenā atšķirība starp abām ir tā, ka pēdējā ir visaptverošāka joma, kas ietver daudzus Zemes un dzīvības zinātņu elementus, lai izprastu dažādus dabas procesus. No otras puses, ekoloģija parasti ir vairāk vērsta uz to, kā organismi mijiedarbojas viens ar otru un ar savu tuvāko apkārtni. Abas zinātnes sniedz ļoti svarīgu informāciju par dabu un to, ko cilvēki var darīt, lai labāk aizsargātu planētu un saglabātu resursus.

Būtiska atšķirība starp ekoloģiju un vides zinātni ir katras disciplīnas pētniecības mērķis. Atšķirībā no vides zinātniekiem, ekologi savus pētījumus mēdz koncentrēt uz ļoti specifiskām dzīvo būtņu populācijām, piemēram, noteikta veida zāli vai zivju grupu. Ekologi cenšas saprast, kā populācijas mijiedarbojas, vairojas un plaukst ekosistēmā. Viņi galvenokārt koncentrējas uz tādiem tūlītējiem faktoriem kā pārtikas izvēle, plēsonība un seksuālā atlase grupā. Rūpīgi novērojot un vēsturiski pētot, viņi izskaidro attīstības un evolūcijas pielāgojumus, kas ietekmē sugu.

Vides zinātnieki veic laboratorijas un lauka pētījumus, lai uzzinātu par vairākiem faktoriem, kas ietekmē apgabalu. Tāpat kā ekologi, viņi sīki pēta dzīvās būtnes un to uzvedību. Turklāt, pētot ekosistēmas, viņi ņem vērā klimata, ģeoloģisko procesu, temperatūras izmaiņu un ūdens ciklu ietekmi. Piemēram, vides zinātnieks varētu pētīt īpaši sausas sezonas ietekmi uz dažādu augu sugu augšanu apgabalā. Pēc tam viņš vai viņa var mēģināt noteikt jebkādas negatīvas sekas uz zālēdājiem šajā reģionā.

Spēcīga zinātniskās metodes izglītība ir nepieciešama gan ekoloģijā, gan vides zinātnē. Profesionāļi abās jomās veic stingrus, ētiskus, ļoti kontrolētus pētījumus, lai nodrošinātu precīzus rezultātus. Viņi ieraksta savus atklājumus detalizētos ziņojumos un vajadzības gadījumā izveido statistiskās analīzes, lai to rezultātus varētu pārskatīt un izmantot citi zinātnieki.

Izpratne par šīm disciplīnām ir būtiska, formulējot likumus un politiku attiecībā uz saglabāšanu. Kad valdības un nozares nosaka jaunus standartus, tās parasti konsultējas ar profesionāļiem, kuriem ir pieredze šajās jomās, lai sniegtu ekspertu padomus. Vides zinātnieki var tikt nolīgti, lai analizētu piesārņojuma līmeni un citus riska faktorus rūpnieciskās iekārtas tuvumā. Ekologi ir nepieciešami, lai noteiktu noteiktu populāciju labturību un ieteiktu veidus, kā labāk aizsargāt apdraudētās sugas. Apvienojot abu disciplīnu zinātnieku savākto informāciju, iestādes var izveidot efektīvu politiku un izglītības resursus, kam sekot līdzi.