Kāda ir atšķirība starp ētiku un morāli?

Atšķirība starp ētiku un morāli daudziem var šķist patvaļīga, taču pastāv būtiska, kaut arī smalka atšķirība. Morāle nosaka personīgo raksturu, savukārt ētika uzsver sociālo sistēmu, kurā šī morāle tiek piemērota. Citiem vārdiem sakot, ētika norāda uz standartiem vai uzvedības kodeksiem, ko sagaida grupa, kurai indivīds pieder. Tā varētu būt nacionālā ētika, sociālā ētika, uzņēmuma ētika, profesionālā ētika vai pat ģimenes ētika. Tātad, lai gan cilvēka morāles kodekss parasti nemainās, viņa piekoptā ētika var būt atkarīga no citiem.

Apsverot atšķirību starp ētiku un morāli, var būt noderīgi apsvērt kriminālās aizstāvības advokāta izvēli. Lai gan advokāta personīgais morāles kodekss, visticamāk, uzskata, ka slepkavība ir amorāla un nosodāma, ētika pieprasa, lai apsūdzētais klients tiktu aizstāvēts pēc iespējas enerģiskāk, pat ja advokāts zina, ka puse ir vainīga un ka atbrīvotais apsūdzētais potenciāli izraisītu vairāk noziegumu. Juridiskajai ētikai ir jābūt svarīgākai par personīgo morāli, lai nodrošinātu lielāku tiesu sistēmu, kurā apsūdzētajiem tiek nodrošināta taisnīga tiesa, un apsūdzībai ir jāpierāda vaina bez saprātīgām šaubām.

Prokuratūrai un tiesai jārisina arī atšķirība starp ētiku un morāli. Dažos gadījumos apsūdzētā pagātnes darbības var saskanēt ar pašreizējo apsūdzību, taču uz tām neattiecas pierādījumi, lai neradītu kaitējumu žūrijai. Savā ziņā prokurors “melo ar bezdarbību”, pārstāvot lietu, nekad neatklājot aizsprieduma pierādījumus. Tomēr tam pašam prokuroram, visticamāk, būtu nosodāmi nepaziņot draugam, ja viņas randiņam ir potenciāli bīstama vai aizdomīga vēsture.

Vēl viena joma, kurā var saskarties ētika un morāle, ir darba vieta, kur uzņēmuma ētika var būt pretrunā ar personīgo morāli. Korporatīvā alkatība, kas izjauc savas ētiskās līnijas kopā ar nepamatotām prasībām laikā, var novest pie tā, ka nāksies izvēlēties starp saspringtu, prasīgu un patērējošu darba ētiku un ģimenes pienākumiem, kas tiek uzskatīti par morāliem pienākumiem pret laulāto un bērniem. Un otrādi, cilvēki katru dienu zaudē darbu sliktas personīgās morāles dēļ, un darbinieku zādzība ir izplatīts atlaišanas iemesls.

Sabiedrībā mēs visi saskaramies ar ētikas un morāles galvām. Aborts ir likumīgs un līdz ar to medicīniski ētisks, savukārt daudziem cilvēkiem tas šķiet personīgi amorāls. Fundamentālistiem, ekstrēmistiem un pat vispārpieņemtajiem teistiem ir dažādi priekšstati par morāli, kas ietekmē katra mūsu dzīvi, pat ja netieši caur sociālo spiedienu vai juridisku diskrimināciju.

Homoseksualitātes gadījumā daudzi uzskata, ka tas ir morāli nepareizi, tomēr daži no tiem pašiem cilvēkiem arī uzskata, ka ir neētiski likumīgi diskriminēt cilvēku grupu, liedzot viņiem tādas pašas tiesības, kādas tiek piešķirtas heteroseksuāļiem. Šis ir skaidrs kaujas ētikas un morāles piemērs. Ētika un morāle ir galvenie jautājumi, pasaulei cenšoties pārvarēt pašreizējās problēmas un starptautiskās krustceles. Cerams, ka nākamajos gados pieaugoša izpratne novedīs pie mierīgiem un produktīviem risinājumiem.