Kādi ir labākie padomi apziņas plūsmas rakstīšanai?

Termins “apziņas plūsma” var attiekties vai nu uz noteiktu stāstījuma formu, vai uz konkrētu rakstīšanas metodi. Stāstījuma forma cenšas atdarināt stāstītāja apzinātās domas sintaktisko darbību, savukārt rakstīšanas metode ietver rakstīšanu jebko, kas ienāk prātā, tā vietā, lai mēģinātu mērķtiecīgi rakstīt par konkrētu tēmu vai noteiktā formā. Apziņas plūsmas rakstīšana kā stāstījuma forma ietver rūpīgi pārdomāt ne tikai to, ko, bet arī to, kā stāstītājs domā, un mēģinājumu ar vārdiem nodrošināt gan formas, gan satura tuvinājumu. No otras puses, rakstot apziņas plūsmas metodē, ir nepieciešams dziļi atpūsties un rakstīt visu, kas ienāk prātā, nekoncentrējoties uz formu vai nepārtrauktību.

Apziņas straume kā stāstījuma forma ir populāra, jo tā sniedz lasītājam dziļu ieskatu stāstītāja notikumu interpretācijā neapstrādātā un neslīpētā veidā. Šādas formas apziņas plūsmas rakstīšanai autoram ir nepieciešama dziļa izpratne par stāstītāju, lai precīzi attēlotu veidu, kādā viņa apziņa saprot un interpretē notikumus. Kopumā šis stils ietver ļoti brīvu sintaktisko noteikumu piemērošanu, kas atspoguļo faktu, ka apziņas darbību neregulē šādi noteikumi. Viens no labākajiem veidiem, kā uzlabot apziņas plūsmas rakstīšanu, ir lasīt citus šajā stilā rakstītus darbus, piemēram, Džeimsa Džoisa Ulisu vai dažas Tomasa Pinhona grāmatas Gravity’s Rainbow sadaļas. Arī savas apzinātās domas progresa pārbaude var sniegt lielu palīdzību, lai efektīvi uzrakstītu stāstījuma apziņas plūsmu.

Apziņas plūsmas rakstīšanai kā metodei ir jāsamazina virziena apjoms, ko viņš dod savām domām. Dažos gadījumos tas nozīmē rakstīt visu, kas ienāk prātā, jebkurā formā, kas ienāk prātā. Citi izvēlas tēmu un seko nevadītām domām, kas rodas, apdomājot šo tēmu. Lai efektīvi rakstītu šajā formā, bieži vien ir jāizvairās no stingru sintaktisko noteikumu ievērošanas. Rakstīšana ar papīru un pildspalvu bieži vien ir izdevīga, jo tā novērš tekstapstrādes programmu noteiktos formas ierobežojumus.

Daudzi autori izmanto apziņas plūsmas rakstīšanas metodi, lai palīdzētu viņiem rakstīt apziņas plūsmu arī kā literāru formu. Izaicinājums attēlot savu apzināto domu vārdos var sniegt lielisku ieskatu tajā, kā cilvēks attēlo apziņas sintaktisko formu. Šajā gadījumā, rakstot apziņas plūsmu, kas reprezentē daiļliteratūras stāstītāja domas, var izmantot paša domu struktūras elementus.