Kas bija Auburn sistēma?

Auburn sistēma, kas nosaukta pēc Oburnas cietuma Ņujorkā, bija 19. gadsimta kvekeru vadīto Pensilvānijas cietumu variācija. Apvienojot smago darbu ar izolāciju, cietumu sistēma centās reabilitēt noziedzniekus, vienlaikus izmantojot tos, lai kompensētu cietuma vadīšanas izdevumus. Lai gan daudzas Auburn sistēmā izmantotās brutālās disciplinārās prakses ir aizstātas, tās pamati joprojām ir paraugs daudziem cietumiem visā pasaulē.

Līdz 18. gadsimta beigām cietumi Amerikā parasti tika izmantoti ieslodzījumam pirms tiesāšanas un notiesāšanas. Lielākā daļa sodu bija vai nu nāvessoda izpilde, vai kāda veida publiska grēku nožēla, piemēram, pēršana. Ideju par cietuma izmantošanu kā kriminālsodu popularizēja Pensilvānijas kvekeri, kuri savas reliģiskās pārliecības dēļ noraidīja pastāvīgos nāvessodus. Kvekeru sistēmā ieslodzītie visu soda laiku tika turēti pilnīgā klusumā un izolācijā. Mērķis bija reformēt cilvēkus, kuri bija kļuvuši par noziedzniekiem, un ieslodzītajiem galu galā tika atļauts piekļūt Bībelei, lai palīdzētu viņiem atgriezties likumpaklausīgā dzīvē.

Taking its cue from the Quaker system, the Auburn system also kept prisoners in solitary confinement most of the time. Not speaking was meant to help make inmates compliant, while enforced labor was a tool for rehabilitation. In principle, the labor prisoners were forced to do was for their own good, to teach them the value of hard work. Of course, the labor of the prisoners also brought profit to the prison system, leading some to believe that the prisoners were exploited for free labor.

Ekspluatācijas kritika diez vai bija nepamatota, ņemot vērā praksi iekasēt maksu par tūristu iekļūšanu cietumā visu 19. gadsimtu. Lai gan tas palīdzēja izplatīt līdzīgas cietumu sistēmas visā pasaulē, tas tika izmantots arī kā ieslodzīto pazemošanas līdzeklis. Redzot, ka cilvēki ikdienā brīvi ienāk un iziet no cietuma, varētu tikai uzsvērt viņu pašu izvēles trūkumu.

Many of the stereotypical prison images come from the Auburn system. It was here that the horizontally striped uniforms were introduced. These garments were meant to be humiliating and clearly identify prisoners for all to see. The Auburn system also pioneered lockstep, the practice of forcing inmates to march together, with their eyes down and one arm linked to the person in front of them.

Lielāko daļu 19. gadsimta Auburn sistēmā sodi bija ātri un bargi. Temperamentīgais uzraugs vārdā Elams Linds entuziastiski izmantoja pēršanu kā parastu sodu, izraisot vismaz viena ieslodzītā nāvi. Līdz divdesmitā gadsimta mijai lielākā daļa miesassodu veidu bija atcelti, jo skaļš mazākums izvirzīja vietu, uzstājot, ka ieslodzītajiem ir jābūt tiesībām.
Today, the Auburn system may seem barbaric in nature, but at the time it was actually an advance in humanity. Prior to the existence of long-term imprisonment, hundreds of offenses carried the death penalty, including denying God’s existence and homosexuality. The aim of prison systems was to rehabilitate inmates through labor and enforced solitude. While carrying brutal consequences, it also gave people the chance of redemption, a humanistic concept in an often unforgiving world.