Kas ir 11. grozījums?

11. grozījums aizsargā valsti no citas valsts vai valsts pilsoņa tiesvedības federālajā tiesā. ASV Kongress pieņēma grozījumu 1794. gadā, un 12. gadā to ratificēja 15 no 1795 Amerikas štatiem. Šis bija pirmais grozījums, kas tika pievienots Konstitūcijai kopš tiesību akta ratifikācijas 1791. gadā. Tā ir arī pirmā pieņemtā konstitucionālā izmaiņa. atcelt Augstākās tiesas lēmumu.

Šajā grozījumā ir ietverta viena sadaļa, kas paziņo, ka federālajām tiesām nav pilnvaru izskatīt lietas, ko viena štata Amerikas pilsoņi cēluši pret citu Amerikas štatu. 11. grozījums aizliedz arī prasības federālajā tiesā, ko ārvalstu pilsoņi ceļ pret Amerikas štatiem. Šī valoda atzīst, ka katrai valstij ir zināma suverēna imunitāte un ka tā nav pilnībā pakļauta federālajai valdībai.

Augstākās tiesas 1793. gada lēmums lietā Chisholm pret Džordžiju bija galvenais 11. grozījuma katalizators. Dienvidkarolīnas pilsoņa īpašuma izpildītājs iesūdzēja Džordžiju tiesā, apgalvojot, ka valstij ir parādā nesamaksātus parādus no Revolucionārā kara laikmeta. Šādi uzvalki bija nepatīkami dažiem štatiem, kuri cerēja izvairīties no Revolucionāra kara parādu maksājumiem.

Tiesa Chisholm nolēma, ka federālajām tiesām ir tiesības izskatīt lietas, ko privātpersonas ceļ pret štatiem. Tāpēc valstis nav pasargātas no citu valstu pilsoņu iesniegtajām prasībām. Pamatojums tika pamatots ar domu, ka valstis atteicās no savas suverēnās imunitātes, ratificējot Konstitūciju. Spriedums radīja papildu spriedzi starp štatiem un federālo valdību.

Atbildot uz to, 11. grozījums aizliedza vienas valsts pilsoņiem vērsties tiesā pret citu atbildētāju valsti. Vēlāk šī doktrīna tika paplašināta 1890. gada Augstākās tiesas spriedumā lietā Hans pret Luiziānu. Tiesa uzskatīja, ka 11. grozījums aizliedza arī atbildētājas valsts pilsoņu celtās prasības. Pēc Hansa lietas grozījumi tika interpretēti kā tādi, kas aizliedz privātpersonām visas prasības pret štatiem, taču citi štati un federālā valdība joprojām var iesniegt prasību tiesā.

Aizliedzot privātajām pusēm iesūdzēt štatus, štati kļuva gandrīz pilnībā pasargāti no federālajiem likumiem. Mēģinot līdzsvarot štatu tiesības ar federālās valdības tiesībām, Augstākā tiesa izstrādāja un pieņēma juridisku fikciju, kas pazīstama kā atdalīšanas doktrīna. Šis 11. grozījuma izņēmums atņem valsts amatpersonai valsts imunitāti, ja viņa rīkojas pretrunā ar konstitūciju.

Saskaņā ar atslāņošanās doktrīnu privātpersona var iesūdzēt tiesā valsts amatpersonu par pagaidu noregulējuma atvieglojumu, neskatoties uz valsts 11. grozījumā noteikto suverēno imunitāti. Ja valsts amatpersona rīkojas antikonstitucionāli, tā ir ārpus savu pilnvaru robežām un tāpēc nav valsts pilnvarota. Tā kā valsts amatpersona viņu nav pilnvarojusi veikt antikonstitucionālas darbības, valsts amatpersona nevar atsaukties uz valsts suverēno imunitāti.

Kongress pirmo reizi ierosināja 11. grozījumu 4. gada 1794. martā. Ņujorka bija pirmais štats, kas ratificēja grozījumus 27. gada 1794. martā. Dienvidkarolīna bija pēdējais štats, kas to ratificēja aptuveni pēc gada. Lai grozījums tiktu apstiprināts un oficiāli pieņemts, tas ir jāratificē divām trešdaļām valstu.