Kas ir 17. grozījums?

17. grozījums ir ASV konstitūcijas grozījums. Tas paredz, ka ASV senatorus ievēl tautas balsojumā, un tas tika rakstīts, lai aizstātu iepriekšējo pantu, kas paredzēja, ka ASV senatorus ievēl atsevišķi štatu likumdevēji. Tas arī paredz izmaiņas metodē, kā aizpildīt vidusposma atbrīvotās vietas. Tas tika pieņemts 8. gada 1913. aprīlī.

ASV Konstitūcijas pirmā panta trešajā daļā ir noteikti sākotnējie likumi attiecībā uz ASV Senātu. Tas ietver divu senatoru nodrošināšanu katrā štatā, katrs strādā sešus gadus un katram ir viena balss. Turklāt tas paredz, ka šādus senatorus ievēlē viņu pārstāvētās valsts likumdevējs. 17. grozījums paredz vienādu senatoru un balsu skaitu un vienādu pilnvaru laiku, taču tas maina ievēlēšanas metodi uz tautas jeb vēlētāju balsojumu. Tas arī paredz, ka šādiem vēlētājiem ir jāatbilst balsošanas kvalifikācijai, kas ietver tādas kvalifikācijas kā vecums un dzīvesvieta.

Pirms 17. grozījuma štatu likumdevēju ievēlēšanas senatoru mērķis bija neļaut neinformētiem vēlētājiem ievēlēt kandidātu, kurš bija nekvalificēts vai neētisks tikai tāpēc, ka viņš teica labas runas vai devis lielus solījumus. Konstitūcijas autori uzskatīja, ka ievēlētās amatpersonas, kurām ir pieredze politikas veidos un stratēģijās, mazāk pakļautos kandidātiem, kuru kvalifikācijā vairāk ir šarms nekā būtība. Viņi arī domāja, ka šādas ievēlētās amatpersonas būtu augstākas par kukuļiem, blakus darījumiem un iebiedēšanas taktiku, ko varētu izmantot daži, kas meklē vietu Senātā. Tika arī uzskatīts, ka senatoriem vajadzētu būt brīviem no aģitācijas stresa, lai viņi varētu koncentrēties uz pārvaldību.

Parasti tika uzskatīts, ka šis process darbojās diezgan labi līdz 1850. gadu vidum. Verdzības jautājums un ar to saistītā partizanisma un vispārējo domstarpību palielināšanās bieži tiek uzskatīta par vecās Senāta vēlēšanu sistēmas neveiksmi. Vairāki štati vienkārši gadiem ilgi nespēja ievēlēt senatorus, kā rezultātā viņi Senātā nebija pietiekami pārstāvēti vai nebija pārstāvēti. Vairākas vēlēšanas notika arī pēc vēlēšanu metodikas.

1866. gadā Kongress pieņēma likumu, lai palīdzētu kontrolēt vēlēšanu metodi. Šis likums bieži tiek uzskatīts par 17. grozījuma priekšteci, taču, lai gan tas palīdzēja, tas neko daudz nepalīdzēja. Tikmēr tiešo vēlēšanu jēdziens, kas ir tautas ievēlēšana, strauji guva atbalstu.

Pirmo reizi ieviests jau 1820. gados, pirmais konstitūcijas grozījums, kas paredzēja tiešas vēlēšanas, tika ierosināts 1893. gadā. Katru gadu pēc tam līdz 1903. gadam šāds grozījums tika ierosināts Kongresā, un Senāts to noraidīja. Tiešas ASV senatoru vēlēšanas un atbilstošs process vakanču aizpildīšanai beidzot tika pieņemts kā 17. grozījums 1913. gadā, gandrīz 100 gadus pēc tā pirmās ierosināšanas.