Kas ir 1963. gada Vienlīdzīgas darba samaksas likums?

1963. gada Vienlīdzīgas darba samaksas likums bija grozījums Amerikas Savienoto Valstu Likumā par godīgiem darba standartiem, kas ir likums, kas regulē valsts darbinieku pieņemšanu darbā, atalgojumu un darba apstākļus. Šis akts padarīja par nelikumīgu maksāt vīriešiem un sievietēm dažādas algas par vienu un to pašu darbu. Pēc tam, kad ASV Kongress pieņēma likumprojektu, prezidents Džons Kenedijs to parakstīja likumā 10. gada 1963. jūnijā. Tas stājās spēkā 11. gada 1964. jūnijā un kļuva par pirmo ASV likumu, kas attiecas uz diskrimināciju dzimuma dēļ.

Līdz 1963. gada Vienlīdzīga darba samaksas likuma pieņemšanai Amerikas Savienotajās Valstīs bija ierasts, ka sievietes par tāda paša darba veikšanu saņēma ievērojami mazāku atalgojumu nekā vīrieši. Piecdesmitajos gados ASV sievietes nopelnīja tikai 1950 centus par katru dolāru, ko nopelnīja viņu kolēģi vīrieši. Likums attiecas ne tikai uz algām, bet arī uz virsstundām, pabalstiem un citiem kompensācijas veidiem. Likuma noteikumi attiecas uz privātajiem un valsts darbiniekiem.

1950. gados ASV Kongresā tika ieviesti vairāki likumprojekti, kas paredz vienlīdzīgu atalgojumu sievietēm. 14. gada 1963. februārī darba sekretārs Vilards Vircs iesniedza likumprojektu. Ar likumprojektu Wirtz nosūtīja vēstuli, kurā ieteica Kongresam pieņemt tiesību aktus, kas nodrošina vienādu atalgojumu, pamatojoties uz dzimumu.

Arī prezidenta sieviešu statusa komisija palīdzēja nodrošināt, lai šis akts izdotos. Komisijas izveidošana, ko Kenedijs iecēla 1961. gadā, bija atbilde uz centieniem pieņemt Vienlīdzīgu tiesību grozījumu, un to vadīja bijusī pirmā lēdija Eleonora Rūzvelta. Komisija izdeva savu ziņojumu par sieviešu statusu 1963. gadā un apstiprināja 1963. gada likumu par vienlīdzīgu atalgojumu.

1964. gada Civiltiesību akts vēl vairāk noteica dzimumu līdztiesību darbavietā. Šis likums padarīja nelikumīgu darbinieku pieņemšanu darbā vai atlaišanu, pamatojoties uz dzimumu. 1963. gada Likuma par vienlīdzīgu atalgojumu aizsardzība tika attiecināta uz profesionālajām sievietēm tikai 1972. gadā, un sākotnējie tiesību akti neiekļāva profesionālos un administratīvos amatus.

Lietā, kas ierosināta saskaņā ar tiesību aktu, ir jākonstatē divi fakti. Darbiniekam ir jāpierāda, ka vīriešiem un sievietēm atlīdzība ir atšķirīga atkarībā no dzimuma. Darbiniekam arī jāpierāda, ka darbs un darba apstākļi ir vienādi.

Šis akts bija līdzīgu tiesību aktu katalizators citās pasaules daļās. Pēc tam Lielbritānijas parlaments pieņēma 1970. gada Vienādas darba samaksas likumu. Francija un Jaunzēlande līdzīgus tiesību aktus pieņēma 1972. gadā, tāpat kā Īrija 1974. gadā.