Kas ir Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretārs?

Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāru iesaka Drošības padome, un viņu izvirza Ģenerālā asambleja. Šajā amatā ir iekļauti daudzi pienākumi, jo tas simbolizē Apvienoto Nāciju Organizāciju (ANO). Ģenerālsekretāra pienākumus veic visas ANO sistēmas struktūras. Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāra ikdienas pienākumos ietilpst konsultācijas ar pasaules līderiem, ANO komitejas sanāksmju apmeklēšana un ceļošana pa visu pasauli, lai neatpaliktu no globālajām problēmām dalībvalstīs. Šī persona ir arī Administratīvās koordinācijas komitejas vadītāja, kas viņai ļauj tikties ar ANO aģentūru, fondu un programmu vadītājiem, lai risinātu aģentūras vadības problēmas.

Viens no galvenajiem Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāra pienākumiem ir nodrošināt, lai dalībvalstis tiktu informētas par aktuāliem, steidzamiem starptautiskiem jautājumiem. Šis pienākums ir jāpilda pat tad, ja pastāv domstarpības ar dalībvalstīm. Personas spēju veikt šo pienākumu uzlabo viņam pieejamās “labo biroju” spējas. Ar privāto un publisko kanālu starpniecību ģenerālsekretārs var rīkot diskusijas ar attiecīgajām pusēm, lai mazinātu starptautisko spriedzi.

Kofi Annans, Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretārs no 1997. līdz 2006. gadam, bieži izmantoja savas “labā dienesta” spējas, lai panāktu mieru vairākos starptautiskos konfliktos. Konflikti Āfrikā bija īpaši svarīgi sekretāram Annanam, kurš ir no Ganas. ANO ziņojumā ar nosaukumu “Konfliktu cēloņi un ilgstoša miera un ilgtspējīgas attīstības veicināšana Āfrikā” tika apkopoti viņa centieni veicināt augstāku attīstību kontinentā.

Vēl viena joma, uz kuru Annans koncentrējās savā pilnvaru laikā, bija reforma. Attiecībā uz administratīviem uzlabojumiem tika panākts nulles izaugsmes budžets un labāka pārvaldības prakse. Organizatoriskā struktūra tika vēl vairāk uzlabota, izveidojot ģenerālsekretāra vietnieka amatu. Kopumā Annana uzsāktās reformas palīdzēja Apvienoto Nāciju Organizācijai labāk sasniegt savus mērķus.

Viens no Annana ievērojamākajiem sasniegumiem bija 2000. gada tūkstošgades ziņojums ar nosaukumu “Mēs, cilvēki: Apvienoto Nāciju Organizācijas loma 21. gadsimtā”. Ziņojumā izklāstīti būtiski attīstības mērķi, tostarp ievērojami samazināt globālo nabadzību. Viens no visplašākajiem ziņojumiem, kas izdots ANO 55 gadu pastāvēšanas vēsturē, tajā tika uzsvērts ģenerālsekretāra Annana mērķis mudināt dalībvalstis labāk apņemties atvieglot aktuālos starptautiskos jautājumus, kā arī viņa vērtību globalizācijas pozitīvajai ietekmei. un tehnoloģiju attīstība.

Bans Ki-Mūns, kurš 2006. gadā nomainīja Kofi Annanu Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāra amatā, ir gatavs turpināt Tūkstošgades ziņojuma mērķus, vienlaikus formulējot savus mērķus. Amatu zināmā mērā nosaka persona, kas to ieņem, un ģenerālsekretārs Ki-Mūns saskaras ar daudziem izaicinājumiem, no kuriem viens no svarīgākajiem ir sava amata robežu apzināšanās. Tāpat kā iepriekšējo ģenerālsekretāru gadījumā, reformām un mērķiem, ko Ki-Mūns plāno īstenot, galu galā ir jāsaņem Ģenerālās asamblejas, ANO institūcijas, kas pārstāv visas dalībvalstis, apstiprinājums.