Kas ir budžeta rezolūcija?

Budžeta rezolūcija ir Amerikas Savienoto Valstu Kongresa izdots likumdošanas dokuments, kas nosaka likumdevēja atbildību par federālā budžeta izveidi. Šis ir viens no galvenajiem soļiem ceļā uz ASV valdības izdevumu un darbību finansēšanu. Budžeta risināšanas procesā tiek izmantoti stingri noteikumi un procedūras, iesaistot dažādas komitejas un valdības aģentūras.

Lai izveidotu un apstiprinātu federālo budžetu, ir jāpieņem vienlaicīga rezolūcija. Tas nozīmē, ka apstiprinājums pasākumam ir jāsaņem gan Pārstāvju palātā, gan Senātā ar vienkāršu balsu vairākumu. Tomēr atšķirībā no likumprojekta vai kopīgās rezolūcijas vienlaicīga rezolūcija nav jāapstiprina izpildvarai. Runājot par budžeta rezolūciju, tas vienkārši norāda, ka Pārstāvju palāta un Senāts ir vienojušies rīkoties valdības vārdā, nodrošinot budžetam nepieciešamos līdzekļus.

Pirms budžeta rezolūcijas izveides ASV prezidents iesniedz Kongresam federālā budžeta pieprasījumu. Tradicionāli tas notiek februāra pirmajā pirmdienā. Izpildbirojs pavada mēnešus pirms tam, lai noteiktu, cik daudz naudas ir nepieciešams visām federālajām aģentūrām un departamentiem. Konkrēti, Pārvaldības un budžeta birojs izstrādā priekšlikumus un pētījumus, kas parāda, cik liels finansējums valdībai nepieciešams, lai turpinātu darbību nākamajā fiskālā gadā.

Pēc tam, kad prezidents ir iesniedzis savu priekšlikumu, Pārstāvju palātas komitejas un Senāta komitejas strādā atsevišķi, lai izstrādātu budžeta rezolūciju. Viņi papildina un maina prezidenta saturu, galu galā izlemjot par budžetu, kas derēs abu palātu locekļiem. Pēc tam tiekas pārstāvji un par budžeta procedūru atbildīgie senatori, lai pabeigtu saskaņošanas procesu. Tam nepieciešamas sarunas ar abām pusēm konferences komitejā. Kad tas ir izdarīts, Kongress sagatavo konferences ziņojumu, kurā izklāstīta nepieciešamība pēc apropriācijas likumprojektiem, likumiem, kas pilnvaro valdību tērēt naudu.

Likumi, kas nosaka budžeta izšķiršanas procesu, pirmo reizi tika noteikti ar 1921. gada budžeta un grāmatvedības likumu. Tas tika rūpīgi pārveidots 1974. gadā, pieņemot Kongresa Budžeta un atsavināšanas kontroles likumu. Gadu gaitā tika veikti papildu grozījumi, piemēram, 1985. gada Sabalansēta budžeta un ārkārtas deficīta kontroles akts un 1990. gada Likums par budžeta izpildi. Šo likumu galvenais mērķis bija noteikt budžeta sistēmas laika grafiku un procesu, kā arī kontrolēt federālo parādu un deficītu.