Kas ir eirobanka?

Prefiksam “eiro” terminā “eirobank” nav nekāda sakara ar Eiropu vai eiro valūtu; tas ir izplatīts prefikss finanšu instrumentiem vai iestādēm, kas nodarbojas ar valūtām, kas nav vietējā valūta. Eirobanka ir banka, kas veic darījumus ārvalstu valūtās, tostarp noguldījumus un aizdevumus. Piemēram, Austrālijas banka, kas tur noguldījumus ASV dolāros (USD), vai Brazīlijas banka, kas izsniedz aizdevumus Japānas jenās (YPY). Eirobanka var darboties savā valstī, rīkojoties ar ārvalstu valūtām, vai darboties kā ārvalstu filiāle citā valstī, rīkojoties ar šīs valsts valūtu. Eirobankas atvieglo finanšu kapitāla apriti starp dažādām valstīm, atvieglojot ārvalstu valūtu iegūšanu un glabāšanu.

Agrāk dažas finanšu iestādes rīkojās ar ārvalstu valūtām. Pirmais lielais starpvalūtu darījums notika neilgi pēc Otrā pasaules kara. Komunistiskās valdības uztraucās, ka ASV valdība iesaldēs viņu līdzekļus ASV, un nolēma pārskaitīt savus USD līdzekļus uz bankām, kuras atrodas to kontrolē.

Tā kā USD kļuva par svarīgu valūtu starptautiskajā tirdzniecībā, citu valstu finanšu institūcijas sāka uzkrāt USD. Eirobankas ārpus ASV bieži piedāvāja pievilcīgākas procentu likmes USD noguldījumiem un aizdevumiem, salīdzinot ar bankām ASV, jo tām nav jāievēro ASV banku noteikumi, piemēram, obligāto rezervju summas uzturēšana, Federālās noguldījumu apdrošināšanas korporācijas maksājums ( FDIC) maksas un noteikumu ievērošana, kas aizsargā konkurenci starp bankām. Eirobanka kļuva par populāru finanšu institūciju, kas piedāvā gan piekļuvi ārvalstu fondiem, gan zemu izmaksu pakalpojumus.

Daudzi eirobankas darījumi ir saistīti ar noguldījumu pārskaitīšanu uz citu finanšu iestādi un no tās. Piemēram, uzņēmējs nopelna maksājumu USD un iemaksā to ASV bankas kontā. Pēc tam viņš saprot, ka kāda banka Londonā piedāvā augstākas atdeves likmes USD noguldījumiem, tāpēc viņš pārskaita savus līdzekļus uz banku Londonā.

Eirobanka bieži vien ļauj klientam aizņemties arī apstiprinātu summu noteiktā valūtā. Eirobanka parasti iekasē procentus par aizņemto summu pēc mainīgas likmes, kas ir saistīta ar Londonas starpbanku piedāvāto likmi (LIBOR). Tā arī iekasē maksu par neizmantoto kredītlīnijas daļu, parasti mazāk nekā 1 procentu no neizmantotajiem līdzekļiem. Eirobanka dažkārt ļauj aizņēmējam noteiktos datumos pāriet no vienas valūtas uz citu. Pēc tam aizņēmējs var saskaņot valūtas ar savām naudas plūsmām, pielāgojot savu pakļautību riskiem, kas saistīti ar valūtas maiņas kursu svārstībām.