Kas ir Elektoru kolēģija?

Valsts prezidenta vēlēšanu laikā katra valsts nosūta pārstāvjus, Elektoru kolēģijas locekļus, lai balsotu valsts iedzīvotāju vārdā. Mūsu konstitūcija paredz, ka vēlētāji var dalīties ar varu starp federālo un štatu valdībām mūsu valsts federālisma sistēmā. Tādā veidā ne valdība, ne iedzīvotāji kopumā nav pilnībā atbildīgi par prezidenta ievēlēšanu.

Katrs štats, kā arī Kolumbijas apgabals saņem noteiktu vēlētāju skaitu, pamatojoties uz iedzīvotāju skaitu. Vēlētāju skaits ir tikai senatoru skaits (vienmēr divi) plus Pārstāvju skaits palātā. Tas netiek proporcionāli izsekots no valsts uz valsti, pamatojoties uz iedzīvotāju skaitu. Skaitļi tiek atjaunināti ik pēc desmit gadiem ar tautas skaitīšanas rezultātiem. Desmitgadē no 2000. līdz 2010. gadam kopā ir 538 vēlētāji. Prezidenta kandidātam ir jāsaņem Elektoru kolēģijas balsu vairākums jeb 270 balsis, lai tiktu pasludināts par uzvarētāju.

Lai gan Konstitūcija paredz šādu sistēmu, tā nav detalizēti aprakstīta tās īstenošanas metodēs. Federālā reģistra birojs pārrauga vēlētāju izvirzīšanas procesu, parasti valsts partiju konventos, un organizē viņu balsošanu. Gandrīz visos štatos tiek izmantota sistēma “Uzvarētājs ņem visu”, lai vēlētāji būtu apņēmušies balsot par to, kurš kandidāts uzvar štata tautas balsojumā. Tikai Meina un Nebraska izmanto proporcionālas sistēmas, kas var piešķirt dažas vēlēšanu balsis vienam kandidātam un dažas citam. Patiesībā vēlētājiem nav juridiski pienākuma balsot par vadošo kandidātu, taču viņi parasti ir lojāli savai partijai. Ja nav neviena kandidāta, kurš saņem vēlētāju balsu vairākumu, lēmums tiek pieņemts Kongresā, kur katrs štats iegūst tikai vienu balsi, ko nodod pārstāvis.

Gandrīz tik ilgi, kamēr pastāvēja Elektoru kolēģija, ir notikušas debates par tās efektivitāti. Tie, kas vēlas sistēmu likvidēt vai atjaunot, norāda, ka prezidenta amatu var iegūt arī bez uzvaras tautas balsojumā, kas, viņuprāt, ir neloģiski. Citi uzskata, ka mums vairs nav vajadzīgs tik rūpīgi sargāts līdzsvars starp “masām” un centralizētu valdību. Kritiķi arī norāda, ka mazapdzīvotām valstīm, jo ​​tām ir garantētas vismaz trīs elektoru balsis, ir negodīgas priekšrocības nesamērīgā vēlētāju sadalījumā. Lai veiktu būtiskas izmaiņas Elektoru kolēģijā, tomēr būtu nepieciešams Satversmes grozījums.