Kas ir Godīgas mājokļa likums?

Godīga mājokļa likums ir tiesību akts, kas tika pieņemts Amerikas Savienotajās Valstīs 1968. gadā, pamatojoties uz iepriekšējo 1964. gada Civiltiesību likumu. Likums par taisnīgu mājokli bija galvenā 1968. gada Civiltiesību likuma daļa, un jūs varat dzirdēt Šī iemesla dēļ Fair Housing Act tiek dēvēts par 1968. gada Civiltiesību likumu. Šis tiesību akts tika izstrādāts, lai precizētu mājokļu aizspriedumu veidus, kas ir nelikumīgi, un lai noteiktu skaidrus sodus par tiesību akta pārkāpumiem. Kopš 1968. gada tas ir vairākas reizes atjaunināts, lai saskaņā ar likumu aizsargātu papildu grupas.

Saskaņā ar Likumu par taisnīgu mājokli cilvēkus nevar diskriminēt viņu nacionālās izcelsmes, ticības, rases, dzimuma, ģimenes stāvokļa vai invaliditātes dēļ. Godīgas mājokļu likums attiecas uz namīpašniekiem, nekustamo īpašumu tirgotājiem un aizdevējiem, pievēršoties daudzajiem mājokļu aspektiem Amerikas Savienotajās Valstīs. Ja kāds tiek turēts aizdomās par pārkāpumu vai par to tiek ziņots Mājokļu un pilsētvides attīstības departamentam, Tieslietu ministrija var izvēlēties uzsākt kriminālvajāšanu.

Ir vairāki veidi, kā darbojas Godīga mājokļa likums. Visvienkāršākajā nozīmē cilvēkiem nevar liegt īrēt vai pārdot māju, pamatojoties uz iepriekš minētajām kategorijām, lai gan saimnieki var diskriminēt, pamatojoties uz finansiālajiem līdzekļiem, spēju rūpēties par īpašumu un atsauksmēm. Likums par taisnīgu mājokli arī pašlaik neattiecas uz diskrimināciju seksuālās vai dzimumorientācijas dēļ. Diskriminācija var izpausties kā sludinājumi ar tādiem vārdiem kā “nav ebrejiem” un tādi paziņojumi kā “Es neizīrēšu ģimenei ar bērniem” īpašuma demonstrēšanas laikā. Tas var ietvert arī tādas prakses kā redlining un ierobežojošas vienošanās.

Viena no problēmām, kas saistītas ar Godīgu mājokļu likumu, ir tā, ka diskriminācija bieži vien ir smalka, jo īpaši tāpēc, ka tā kļūst arvien mazāk sociāli pieņemama. Tikai daži saimnieki ir pietiekami stulbi, lai, piemēram, sludinājumā norādītu, ka atsakās īrēt spāņiem, taču saimnieki var brīvi atteikt īri bez paskaidrojumiem, un rasistisks saimnieks tieši tā arī darīs. Bieži vien diskriminācijas upuri pilnībā neapzinās diskrimināciju, tāpēc par to netiek ziņots. Tieslietu departaments izmanto Mājokļu pārbaudes komandu, lai meklētu šādas diskriminācijas gadījumus, nosūtot cilvēkus, kas darbojas kā īrnieki vai ieinteresēti mājokļa pircēji.

Likums par godīgu mājokli attiecas arī uz piespiešanu un draudiem īrniekiem un mājokļu pircējiem. Ja, piemēram, saimnieks seksuāli uzmācas īrniekam un apgalvo, ka viņš izliks īrnieku, ja tiks ziņots par uzmākšanos, tas ir pretlikumīgi saskaņā ar Likumu par godīgu mājokli.

Gan īrniekiem, gan saimniekiem būtu jāzina Godīgas mājokļu likuma noteikumi. Īpaši namīpašniekiem ir jābūt ļoti uzmanīgiem attiecībā uz to, ko viņi saka un kā viņi formulē nomas līgumus. Šī iemesla dēļ daudziem saimniekiem patīk izmantot veidlapas. Īrniekiem ir jāizlasa Likums par taisnīgu mājokli un jāsazinās ar organizācijām, kas iestājas par godīgu mājokli, lai nodrošinātu, ka pret viņiem izturas godīgi.