Kas ir Harisona likums?

Harisona likums ir federāls likums, ko Kongress pieņēma 1914. gadā. Zināms arī kā Harisona narkotiku nodokļa likums, šis likums bija pirmais federālo krimināllikumu lietojums Amerikas Savienotajās Valstīs, lai mēģinātu risināt narkotiku nemedicīniskas lietošanas problēmas. Šī likuma noteikumi tika izstrādāti, lai regulētu un apliktu ne tikai opiātu un kokas lapu atvasinājumu izplatīšanu, bet arī to ražošanu un importu. Šo likumu lielā mērā ir aizstājis Kontrolējamo vielu likums, kas tika pieņemts 1970. gadā.

Saskaņā ar Harisona likumu jebkurai personai, kas jebkurā līmenī bija tieši iesaistīta opiātu un kokas lapu atvasinājumu pārvietošanā uz Amerikas Savienotajām Valstīm un tās iekšienē, tika piemērots īpašs nodoklis un jāreģistrējas Iekšējo ieņēmumu dienestā. Cilvēku kategorijās, kurām bija jāreģistrējas, bija ikviena persona, kas nodarbojas ar opija vai kokas lapu un to atvasinājumu vai preparātu importu, ražošanu, ražošanu, pārdošanu, izsniegšanu vai izplatīšanu. Kongress vēlējās iegūt ierakstus par visiem darījumiem, kas saistīti ar šīm zālēm, lai valdība varētu uzraudzīt narkotiku plūsmu valstī un tās iekšienē, cenšoties ierobežot to lietošanu tikai noteiktiem zinātniskiem vai medicīniskiem nolūkiem. Personai, kas pārkāpusi Harisona likumu, draudēja naudas sods 2,000 ASV dolāru (USD) apmērā, maksimālais piecu gadu cietumsods vai abi.

Svarīgi ir tas, ka Harisona likuma nolūks bija ierobežot narkotisko vielu lietošanu atbilstošiem zinātniskiem un medicīniskiem nolūkiem. Līdz ar to šis akts ietvēra pirmo uzraudzību pār šo zāļu izplatīšanu un izsniegšanu, ko veica kvalificēti praktizētāji, piemēram, zobārsti, ārsti un farmaceiti. Pirms Harisona likuma šie medicīnas darbinieki varēja izplatīt opiju, morfiju un kokaīnu bez regulējuma. Saskaņā ar likumu kvalificētiem speciālistiem bija jāuztur visu parakstīto vai izplatīto vielu uzskaite. Pirmo reizi narkotisko vielu glabāšana nemedicīniskai lietošanai tika atzīta par noziegumu, un personām bija jāiesniedz dokumenti, ka viņu rīcībā esošās narkotiskās vielas ir iegūtas legāli.

Lai gan Harisona likums bija vērsts uz noteiktu narkotiku grupu kontroles uzlikšanu, patiesībā tas tika pieņemts kā ieņēmumu likums. Kongress paredzēja, ka likumā noteiktie nodokļi ir ieņēmumu gūšanas veids. Līdz ar to šī akta izpilde un ārstniecības personu uzraudzība tika nodota Valsts kases Ieņēmumu dienesta pārziņā.