Kas ir ieguldījums infrastruktūrā?

Investīcijas infrastruktūrā daudzi uzskata par ļoti ienesīgu finanšu ieguldījumu veidu. Ieguldot līdzekļus konkrētos infrastruktūras projektos, piemēram, automaģistrāļu, kanalizācijas, ūdensceļu un enerģijas staciju būvniecībā vai atjaunošanā, investoriem ir ne tikai iespēja pelnīt naudu, bet arī gūt labumu kā pilsoņiem, sniedzot ieguldījumu sabiedrisko vajadzību radīšanā un uzturēšanā. . Parasti ilgtermiņa, lēni augošs ieguldījums, infrastruktūra bieži tiek reklamēta kā labs aizsardzības ieguldījums, jo tā ir augsta līmeņa aizsardzība pret regulārām akciju tirgus svārstībām.

Tradicionāli infrastruktūras attīstība ir bijusi valdības kompetencē. Daudzi Amerikas ekonomikas atdzīvināšanu pēc Lielās depresijas saista ar valdības programmām, kas īpaši vērstas uz infrastruktūras uzlabošanu un tādējādi darba vietu nodrošināšanu. Tomēr pieaugošās izmaksas un ekspansīvais iedzīvotāju skaita pieaugums ir padarījis neiespējamu gandrīz nevienai valdībai pilnībā finansēt lielus infrastruktūras projektus 21. gadsimtā. Arvien vairāk valdības ir vērsušās pie privātajiem investoriem, lai nodrošinātu kapitālu infrastruktūras attīstībai.

Viens no iemesliem, kāpēc investīcijas infrastruktūrā tiek uzskatītas par labu, ir tas, ka valdības lielākoties saglabā monopolus attiecībā uz dažiem infrastruktūras veidiem. Piemēram, ceļi gandrīz pilnībā ir publiskas sistēmas; vairumā vietu nav privatizētu automaģistrāļu. Rezultātā lietošanas maksas, piemēram, nodevas, nav pakļautas konkurencei un tādējādi var būt augstākas, radot lielāku atdevi investoriem.

Tāpat kā jebkura veida ieguldījumi, finansēšanas infrastruktūra ir saistīta ar zināmu risku. Daudzu veidu ieguldījumiem infrastruktūrā ir nepieciešams liels sākotnējais līdzekļu apjoms, kas nozīmē, ka, tiklīdz nauda ir iztērēta, atdeve ir atkarīga no tā, vai projekts darbojas nevainojami un veiksmīgi. Ieguldot vietējās ekonomikas infrastruktūrā, briesmas ietver iespēju, ka būvniecības aplēses ir bijušas nepareizas, ka kavēšanās var izraisīt izmaksu pieaugumu un pat to, ka projektam pirms pabeigšanas pietrūks naudas. Ārvalstu investīcijās pastāv papildu riski, ka valūtas maiņas kursi mainīs ieguldījumu vērtību, un nestabili sociālie elementi, piemēram, karš vai režīma maiņa, izjauc projektu.

Ieguldījumu infrastruktūrā var veikt vairākos dažādos veidos. Viens izplatīts veids ir iegādāties obligācijas, kas tiek atbrīvotas, lai finansētu konkrētu projektu, piemēram, ostas atjaunošanu vai valsts universitātes celtniecību. Ieguldījumi kopfondos var ļaut investoriem pārdot akcijas atpakaļ projekta lejupslīdes gadījumā, kas zināmā mērā var palīdzēt aizsargāties pret risku. Daudzi lielāki fondi, piemēram, visa uzņēmuma pensiju vai pensiju plāni, arī var ieguldīt daļu no savām līdzdalībām infrastruktūrā.