Kas ir korporāciju likums?

Korporatīvās tiesības ir tiesību normu un statūtu joma, kas nosaka korporācijas izveidi, pārvaldību un darbības. Šis ļoti sarežģītais juridiskais temats bieži ir visas juridiskās karjeras uzmanības centrā; korporācijām bieži ir veselas juridiskās nodaļas, kuru mērķis ir nodrošināt sadarbību ar sabiedrību tiesībām. Gandrīz jebkurš solis korporatīvajā biznesā, sākot no uzņēmuma dibināšanas līdz saziņai ar sabiedrību, tiek pārvaldīts, izmantojot korporatīvās tiesības.

Viens no jautājumiem, kas korporatīvās tiesības padara tik sarežģītus, ir tas, ka uzņēmumiem, iespējams, būs jāievēro daudzi dažādi tiesību aktu kopumi, kuru pamatā ir darbības tirgus. Reģioniem un štatiem var būt likumi, taču tādi ir arī lielākajai daļai valstu valdību. Turklāt uz tiem, kas veic starptautiskas darbības, var attiekties vairāki dažādi likumu kopumi, kas nosaka uzņēmuma ražošanu, algas, organizāciju, izplatīšanu un kvalitātes standartus. Tā kā starptautiskās tiesības nebūt nav visaptverošas, tas dažkārt var izraisīt tiešus likumības konfliktus uzņēmumā, kas darbojas vairākās pasaules daļās.

Korporatīvās tiesības aizsākās senā vēsturē, iespējams, sākot ar praksi piešķirt karaliskās hartas noteiktu uzņēmumu dibināšanai. Pēc vairākiem vēsturiskiem incidentiem, kad kāda industriālā segmenta darbība gandrīz sagrāva valsts ekonomiku, piemēram, 17. gadsimta Holandes tulpju mānijas burbulis, monarhi un senatnes valdības saprata, ka neatkarīga biznesa vai nozares darbībai var būt dziļa ietekme. par tautu kopumā. Jo lielāks bizness vai nozare, jo svarīgāk kļuva izveidot likumus korporāciju drošai pārvaldībai, lai zināmā mērā aizsargātu valsts ekonomiku.

Dažas no jomām, uz kurām attiecas sabiedrību tiesības, ietver gan korporācijas juridiskās dibināšanas, gan likvidācijas procedūras, to, kā var tikt ierosināta tiesvedība pret sabiedrību, akcionāru tiesības, kā tiek sadalīta vara un kā tiek noteikta juridiskā atbildība. Uz uzņēmumiem attiecas arī tādi likumi kā piesārņojuma standarti, taisnīgas algas un darba stundu likumi, pretdiskriminācijas likumi un citi vispārīgāki statūti. Daudzos statūtos ir ietvertas arī darbības starp sabiedrībām, piemēram, apvienošanās un pārņemšanas.

Viens no vispretrunīgākajiem korporatīvo tiesību aspektiem ir debates par korporatīvo personību, īpaši Amerikas Savienotajās Valstīs. Sākotnēji daži ASV Augstākās tiesas lēmumi piešķīra korporācijām unikālu juridisko statusu attiecībā uz noteiktām tiesībām, piemēram, parādu samaksu un līgumu slēgšanu, liekot domāt, ka korporācijas bija atsevišķa juridiska persona, kurai šajā ziņā ir līdzvērtīgas tiesības ar atsevišķiem pilsoņiem. 2010. gadā ASV Augstākā tiesa pieņēma ārkārtīgi strīdīgu lēmumu, kas arī piešķīra korporācijām tiesības finansēt politiskās kampaņas, būtībā tādā pašā veidā, kā apgalvo privātpersonas.