Kas ir Miķeļi?

Miķeļdiena ir svētki, kas tiek svinēti 29. septembrī, ar kristiešu reliģisko izcelsmi un pagāniskām rudens ekvinokcijas svinībām. Tas ir saistīts ar ražas novākšanas beigām, īsāko un tumšāko dienu sākumu, kas seko, un atsaucēm uz erceņģeļa Miķeļa rīcību, kurš, kā teikts, ap šo laiku ir izraidījis Luciferu no debesīm. Dienu var saukt arī par Svētā Miķeļa svētkiem, Miķeļa un visu eņģeļu svētkiem vai Svētā Miķeļa, Svētā Gabriēla un Svētā Rafaela svētkiem. Tehniski eņģeļi nav svētie, bet tas lielā mērā ir semantisks punkts.

Lielbritānijas tiesās un lielākajā daļā britu skolu varat dzirdēt arī atsauces uz Miķeļdienas terminu. Parasti šis termiņš ilgst no septembra beigām līdz decembra vidum. Valdorfskolas ASV var sadalīt terminus tādā pašā veidā ar Miķeļdienas terminu.

Apvienotajā Karalistē Miķeļi bija svinama diena, jo vairumā gadījumu raža bija beigusies, un vecais svētku datums bija 11. vai 12. oktobris. Diena tika saukta par ceturkšņa dienu, jo darbiniekiem bija samaksāts, bija jāmaksā rēķini un visi konti bija jānokārto. Sākotnēji šī diena bija svēta pienākuma diena, kā to sprieda katoļu baznīca, taču tā vairs nav tāda. Faktiski šīs dienas svinības, izņemot Īriju, lielākoties ir pārņēmušas Anglikāņu baznīca un dažādas citas protestantu konfesijas. Katoļiem nav jāapmeklē Miķeļdienas mise, ja vien tā neiekrīt svētdienā.

Vēl viena tradīcija, kas saistīta ar Miķeļiem, aizsākās 7. gadsimtā. Serfi izvēlējās dienu, lai ievēlētu reeve — superverfu vai pārraugu, kas palīdzētu uzturēt augstu produktivitāti. Rīvs darbojās arī kā citu dzimtcilvēku aizstāvis, lai pārliecinātos, ka viņi saņem taisnīgu atalgojumu, un aktualizētu visus jautājumus, kas satrauc feodālo kungu vai viņa aģentus.

Papildus tam, ka tie ir ražas svētki, jāņem vērā arī eņģeļa Miķeļa loma. Maikls ir kaujas eņģelis, taču svētki parasti nav saistīti ar kareivīgu uzvedību. Tā vietā tos dažreiz sauc par stipras gribas svētkiem un svin Miķeļa spēku. Interesanti, ka, aplūkojot dienu, jūs pamanīsit daudzas atsauces uz slimo bērnu skaitu skolās Miķeļdienas periodā. Iespējams, bija vajadzīga spēcīga griba, lai stātos pretī agrā rudens vīrusiem, un tas noteikti bija vajadzīgs aukstākam laikam, kas drīz apmetīsies pār mājām un mazām, nesiltinātām kotedžām.

Agrākos laikos viena interesanta tradīcija bija aizliegums lasīt kazenes pēc Miķeļiem. Tas attiecas uz Lucifera izraidīšanu no paradīzes. Maikls, domājams, izmeta Luciferu no debesīm, un viņš iekrita ērkšķu krūmā. Pēc ikgadējā festivāla ir jāizvairās no ērkšķiem krūmiem, ja Lucifers joprojām slēpjas tajos.