Kas ir savstarpējs vietniekvārds?

Reciproks vietniekvārds ir vietniekvārda veids, kas parāda, ka divi vai vairāki cilvēki vai objekti vienlaikus veic darbību un saņem darbības sekas. Angļu valodā ir divi galvenie savstarpējie vietniekvārdi: “viens cits” un “viens cits”. Tie ir zināmā mērā saistīti ar refleksīviem vietniekvārdiem, jo ​​subjekts, kas veic darbību, saņem arī darbības vārda darbību. Refleksīvs vietniekvārds parasti norāda uz vienu darbību, bet savstarpējs vietniekvārds norāda, ka subjekti veic atsevišķas, bet saistītas darbības, un tam vienmēr ir daudzskaitļa priekšmets.

Ļoti izplatīta savstarpēja vietniekvārda frāze ir “viens cits”. Šī frāze norāda, ka teikuma priekšmets ir divi cilvēki vai lietas, kā arī liek domāt, ka viņi katrs veica dažādas, bet līdzīgas darbības. Piemēram, ņemiet teikumu: “Bobs un Marija apdāvināja viens otru.” Abas personas, kas veido teikuma subjektu, katra veic darbību ar atsevišķiem tiešiem objektiem, kas nozīmē, ka viņi viens otram nesniedz vienu un to pašu dāvanu. Tā vietā viņi sniedz dažādas dāvanas dažādās darbībās, kas ir ļoti līdzīgas un notiek vienlaikus.

Otra savstarpējā vietniekvārda frāze ir “viens cits”. Līdzīgi kā viens otram, viens otrs attiecas uz daudzskaitļa subjektu, bet tā vietā, lai norādītu, ka subjekts ir tikai divi cilvēki vai objekti, tas norāda vairāk nekā divus. Piemēram, ņemiet teikumu: Studenti runā viens ar otru. Šajā piemērā ir norādīts, ka ir vairāk nekā divi skolēni, lai gan teikums nesniedz informāciju par precīzu skaitu. Tālāk teikuma darbību, runāšanu, veic un saņem visi grupas skolēni.

Tāpat kā ar lietvārdiem, arī savstarpējam vietniekvārdam var būt īpašumtiesības. Piemēram, ņemiet teikumu: “Māsas dalīja viena otras drēbes.” Šajā gadījumā māsas abas veic darbību, dalās, un īpašumtiesības parāda īpašumtiesības uz apģērbu. Šajā gadījumā drēbes piederēja abiem. To pašu konstrukciju var izmantot arī ar frāzi “viens cits”.

Tehniski frāzi “viens otrs” var izmantot arī, lai norādītu vairāk nekā divus. Šim lietojumam nav konkrētu gramatisko noteikumu. Tomēr, lai būtu pilnīgi skaidrs, vēlamā frāze vairāk nekā diviem ir “viens cits”. Lai gan tas var nebūt tehniski nepareizs, nelielas atšķirības starp frāzēm var sniegt lasītājiem kontekstuālu norādi, kas var palīdzēt noskaidrot nozīmi. Turpretim frāzi “viens otrs” nekad nevajadzētu lietot, runājot tikai par diviem cilvēkiem vai objektiem.