Kas ir tiešās finansēšanas līzings?

Tiešā finansējuma noma, kas pazīstama arī vienkārši kā tiešā noma, ir nomas veids, kas nav piesaistīts. Tas nozīmē, ka iznomātājs nav tirgotājs vai ražotājs un ka nomas līgumā ir ietvertas visas kapitāla nomas pazīmes, vienlaikus iekļaujot dažas papildu prasības. Tiešā finansēšanas līzinga gadījumā pastāv iznomātāja nolūks iegādāto īpašumu iznomāt vai iznomāt trešajai personai, tādējādi radot stabilu ienākumu plūsmu, kas palīdz nodrošināt, ka ar tiešo nomu saistītie maksājumi tiek pilnībā samaksāti un laikā.

Tiešās finansēšanas nomas ideja ir iegādāties aktīvu, ko savukārt var izmantot, lai gūtu pietiekamus ienākumus, lai veiktu ikmēneša maksājumus par līzingu, vienlaikus radot peļņu iznomātājam. Šis modelis ļauj iznomātājam ieņēmumu plūsmas radīšanai efektīvi izmantot citus līdzekļus, nevis savus līdzekļus. Tā kā iznomātājs iekasē maksājumus no sava klienta, daļa no šiem maksājumiem tiek novirzīta tiešajā nomā noteikto maksājumu segšanai. Jebkuri līdzekļi, kas pārsniedz tiešās nomas maksājumu veikšanai izmantotos līdzekļus, tiek uzskatīti par peļņu, un iznomātājs tos var izmantot jebkādā veidā, kā viņš vai viņa vēlas.

Ja pastāv atšķirība starp tiešā finansējuma nomā ieguldīto bruto summu un nomātā aktīva faktiskajām izmaksām, to parasti var klasificēt kā nenopelnītos procentu ienākumus. Pēc tam šos ienākumus var amortizēt, radot situāciju, ka līzinga devējs realizē kādu procentu ienākumus visā tiešās nomas darbības laikā. Šī stratēģija efektīvi ļauj iznomātājam gūt labumu no konsekventas ienākumu plūsmas, neizmantojot ievērojamu personīgo līdzekļu daudzumu.

Viens no galvenajiem faktoriem tiešās finansēšanas līzinga noformēšanā ir parādīt, ka līzinga ikmēneša maksājumus var un tiks izpildīti bez problēmām. To var izdarīt jau sākumā, ieķīlājot noteiktus personiskos īpašumus, lai segtu maksājumus, ja iznomātājs nevar iznomāt īpašumu, kas nodrošināts ar tiešo nomu. Galu galā iespēja iegūt tiešu nomu ir atkarīga no iznomātāja spējas pierādīt, ka viņš vai viņa var atrast trešo personu, kas iznomātu aktīvu ilgtermiņā. Iznomātājam ir arī jāpierāda, ka viņš vai viņa ir spējīgs segt visus neatlīdzināmos izdevumus, kas var rasties tiešās finansēšanas nomas darbības laikā, novēršot jebkādus jautājumus vai neskaidrības par spēju to darīt, kad un kad izdevumi rodas.