Kas ir tīkla analizators?

Tīkla analizators ir ierīce, kas pārbauda pārraides un atstarošanas īpašības elektrotīklā. Tīkla sastāvdaļas ir pārvades līnijas, kondensatori, slēdži, induktori un rezistori. Tīkla analizatorus parasti izmanto divu portu tīklu, piemēram, filtru un pastiprinātāju, raksturošanai, taču tos var izmantot arī tīklā ar vairākiem portiem.

Skalārā tīkla analizators (SNA) un vektoru tīkla analizators (VNA) ir divu veidu tīkla analizators. Katru tīkla analizatoru veido trīs galvenie komponenti, tostarp signāla ģenerators, testa komplekts un viens vai vairāki uztvērēji. Šīs ierīces galvenokārt darbojas augstfrekvenču diapazonos no 9 kHz līdz 110 GHz, bet dažas darbojas ar zemākām frekvencēm aptuveni 1 kHz. Zemākās frekvences analizatorus vislabāk izmantot, lai izmērītu atvērto cilpu un audio stabilitātes analīzi.

Lai gan vecākiem modeļiem trūka signālu ģeneratora, tie bija paredzēti darbam ar ārējiem atsevišķiem ģeneratoriem, izmantojot īpaša veida savienojumu, kas pazīstams kā vispārējas nozīmes interfeisa kopnes (GPIB) savienojums. Šis savienojums atvieglo saziņu starp divām aparatūras daļām un ļoti ātru datu apmaiņu starp tām. Mūsdienu analizatoriem ir ne viens, bet divi šādi ģeneratori, lai tie varētu veikt sarežģītākus testus. Viens no piemēriem ir miksera tests, kurā vienlaikus jāģenerē gan radiofrekvences (RF), gan lokālā oscilatora (LO) signāli.

Testa komplektam ir divas svarīgas lomas abos analizatoros, jo tas sadala krītošo signālu un vai nu izmanto to, lai kalibrētu signāla ģeneratoru SNA vai kā VNA fāzes atsauci. Pēdējais komponents abās ierīcēs ir uztvērējs, kas darbojas, lai reģistrētu testa rezultātus. Abām ierīcēm ir standarta atsauces ports un vairāki testa porti. Atkarībā no zīmola katrs testa ports var būt saistīts ar savu uztvērēju vai koplietots.

Skalārā tīkla analizators spēj izmērīt tikai signāla lielumu, savukārt vektoru tīkla analizators var izmērīt signāla lielumu un fāzi. Mērījumi ir kalibrēti, lai atkārtojumi būtu precīzi. Testa ports, kas tiek izmantots atsaucei, ir apzīmēts ar R, un primārie ir apzīmēti ar A, B un C.

No diviem veidiem visbiežāk izmanto vektoru tīkla analizatorus. Lai nodrošinātu, ka tīkla analizators sniedz precīzus rezultātus, tas regulāri jākalibrē. Kalibrēšanu var pabeigt automātiski vai manuāli, tomēr procesam ir jāatbilst noteiktiem standartiem.