Kas ir valūtas pārklājums?

Starptautiskie portfeļi ietver aktīvus dažādās valūtās. Tāpat kā parastie portfeļi, arī šiem portfeļiem fondu pārvaldniekiem ir jāpiešķir aktīvi un jāizvēlas vērtspapīri, kuros ieguldīt. Turklāt starptautiskajiem portfeļiem ir nepieciešama aizsardzība pret nelabvēlīgām valūtas maiņas kursa izmaiņām un iespējas gūt labumu no labvēlīgām valūtas maiņas kursa izmaiņām. Valūtas pārklājums ir ieguldījumu stratēģija, ko izmanto pārklājuma pārvaldnieki, kuri specializējas starptautisko ieguldījumu portfeļu valūtas riska pārvaldībā. Valūtas pārklājums palielina portfeļa veiktspēju, palīdzot šiem speciālistiem izmērīt valūtas veiktspēju, lai noteiktu stratēģijas riska samazināšanai un peļņas palielināšanai.

Specializētas firmas, kas pazīstamas kā valūtas pārklājuma pārvaldnieki, apstrādā starptautisko ieguldījumu portfeļu valūtas riska darījumus. Portfeļi izmanto valūtas pārklājumu, lai ierobežotu risku, ko rada nelabvēlīgas valūtas maiņas kursu izmaiņas, un maksimāli palielinātu peļņu no labvēlīgām valūtas maiņas kursu izmaiņām. Atkarībā no investora vēlmēm pārklājuma pārvaldnieks varētu vairāk koncentrēties uz riska ierobežošanu vai spekulācijām, lai gūtu peļņu. Dažas no iestādēm, kas izmanto valūtas pārklājumu, ir dāvinājumi, korporatīvie uzņēmumi un pensiju fondi.

Pārklājuma pārvaldnieks parasti var pielāgot valūtas pārvaldības plānu, lai tas atbilstu investora vēlmēm. Investors var izlemt, cik procentu no portfeļa ieguldīt ārvalstu aktīvos, cik lielu valūtas risku uzņemties un vai koncentrēties uz risku minimizēšanu vai peļņas palielināšanu. Šie lēmumi nosaka pārklājuma pārvaldnieka iesaistīšanās pakāpi.

Pasīvā valūtas pārklājuma programma ietver daļu no starptautiskā ieguldījumu portfeļa valūtas riska noņemšanu. Aktīva valūtas pārklājuma programma ietver pārklājuma pārvaldnieku, kas aktīvi maina valūtu riska ierobežošanas koeficientu, pamatojoties uz prognozēm par valūtas kursu turpmākajām izmaiņām. Ja aktīvā portfeļa pārvaldnieks sagaida valūtas vērtības kritumu, viņš palielina tās riska ierobežošanas koeficientu, lai aizsargātu pret zaudējumiem. Ja pārvaldnieks sagaida valūtas vērtības pieaugumu, viņš vai viņa samazina tās riska ierobežošanas koeficientu, lai gūtu peļņu no valūtas riska.

Aktīvā programma portfelim parasti maksā vairāk nekā pasīvā programma. Parasti, ja pārvaldniekam ir jāizmanto vairāk resursu, piemēram, laiks un tehnoloģijas, lai palielinātu portfeļa vērtību, valūtas pārklājums maksās vairāk. Valūtas pārklājuma izmaksas ir atkarīgas arī no valūtu skaita portfelī un katras valūtas riska, aktīvu svārstībām un nepieciešamās valūtas līdzsvarošanas biežuma. Citi faktori, kas var ietekmēt izmaksas, ir atvasinātie produkti, ko izmanto portfeļa valūtas riska pārvaldīšanai, un ieguldītāja vēlamā precizitātes pakāpe.