Kas ir vesels skaitļa mainīgais?

Vesels mainīgais ir skaitliskā mainīgā veids datorprogrammēšanā, kas paredzēts tikai vesela skaitļa saglabāšanai. Tas atšķiras no citiem ciparu mainīgo veidiem ar to, ka tajā nevar saglabāt decimālvērtības. Nav iespējams izmantot veselus mainīgos, lai saglabātu cita veida datu vērtības, piemēram, teksta virkni vai Būla mainīgo.

Veselu skaitļu mainīgie ir noderīgi, ja programmētājam ir jāizņem tikai vesels skaitlis no esoša cipara ar decimālvērtību. Ja ir paredzama decimālvērtība, bet tā ir sveša vai nevēlama, vērtību var ievietot veselā skaitļa mainīgajā. Tas automātiski iznīcinās vērtības decimāldaļu.

Mainīgie lielumi datorprogrammēšanā darbojas tāpat kā mainīgie algebrā. Tradicionālie algebras mainīgo nosaukumi varētu būt “X” vai “Y”. Tie ir nezināma vērtība, ko var noteikt vēlāk, veicot aprēķinus. Viena no galvenajām atšķirībām starp algebriskajiem un programmēšanas mainīgajiem ir tā, ka datorprogrammēšanas valodas ļauj programmētājam norādīt mainīgā nosaukumu. Šis nosaukums var būt “X”, “Y” vai kāds cits nosaukums, kas sniedz skaidrāku norādi par mainīgā lielumu.

Visi datorprogrammēšanas mainīgie glabā dažādu veidu datus. Šie datu tipi nosaka, kā ar mainīgo var manipulēt. Loģiskos aprēķinus, kas paredzēti veselam skaitļa mainīgajam, nevar veikt teksta virknei vai Būla mainīgajiem. No otras puses, vesels skaitļa mainīgais neļauj veikt loģiskus aprēķinus, kas piemēroti mainīgo veidiem, kas nav skaitliski.

Daudzās datorprogrammēšanas valodās ir nepieciešams skaidri deklarēt veselu skaitļu mainīgo un citus mainīgo tipus. Tas nozīmē, ka programmētājam ir jānorāda, ka mainīgais, ko viņš deklarē, ir vesels skaitlis. Programmēšanas valoda var izmantot īpašu šim nolūkam paredzētu atslēgvārdu. Piemēram, atslēgvārds vesela skaitļa mainīgā tipa deklarēšanai C++ valodā ir “int”.

Programmēšanas valodās, piemēram, PERL, mainīgie nav jādeklarē, un tiem nav jānorāda veids pirms mainīgā lieluma izmantošanas. Tulks vai kompilators nosaka mainīgā tipu atbilstoši mainīgajam izmantotajiem operatoriem. Piemēram, PERL izmanto operatoru ==, lai noteiktu, vai divas skaitliskās vērtības saglabā tieši tādu pašu informāciju. Operators “eq” nosaka, vai divi teksta virknes mainīgie satur identiskus datus.

Mainīgo tipu noteikšana izpildlaikā var radīt problēmas, aizņemt vairāk sistēmas resursu un arī palēnināt programmas darbību. Tāpēc lielākajā daļā valodu ir nepieciešama skaidra mainīgā deklarācija.