Ko nozīmē “krist no žēlastības”?

Parasti angļu teiciens “izkrist no žēlastības” nozīmē, ka persona vai cilvēku grupa ir zaudējusi labvēlību citai personai vai cilvēku grupai. Šis teiciens varētu būt datēts ar Bībeles laikiem, kad tas tika lietots, lai aprakstītu plaisu attiecībās starp Jēzu Kristu un viņa sekotājiem vai nesekotājiem, taču mūsdienās to bieži izmanto, lai aprakstītu pārmaiņas ikdienas cilvēku attiecībās. Parasti, kad persona vai grupa ir zaudējusi žēlastību, tas nozīmē, ka persona vai grupa ir kaut ko darījusi, lai zaudētu labvēlību citiem.

Tāpat kā daudzi idiotiski izteicieni, teiciens “izkrist no žēlastības” var tikt izsekots sākotnējā laikā, vietā vai lietojumā, pat ja izcelsme ir nedaudz neskaidra. Piemēram, tiek uzskatīts, ka idioma “krist no žēlastības” radās Bībeles laikos. Vēstulē Galatiešiem 5:4 no kristiešu Bībeles Jaunās Derības Pāvils no Tarsas saka galatiešiem: “Kristus jums ir kļuvis nederīgs, ikviens no jums tiek attaisnots pēc bauslības; jūs esat atkrituši no žēlastības.” Šis citāts ir no King James Bībeles, un precīzs panta formulējums citos gadījumos atšķiras atkarībā no tā, uz kuru Bībeles versiju lasītājs atsaucas. Tomēr katrs panta gadījums ietver kādu izteiciena versiju.

Mūsdienās vārdu “izkrist no žēlastības” var lietot reliģiskā nozīmē, bet, iespējams, to biežāk lieto, lai izskaidrotu, ka viena persona ir zaudējusi labvēlību citai personai. Parasti tas raksturo divu cilvēku attiecību maiņu, un bieži vien viena persona ieņem augstāku amatu vai amatu nekā otra persona. Piemēram, attiecību maiņa var notikt starp vecāku un bērnu, darba devēju un darbinieku vai skolotāju un studentu. Bieži vien cilvēks, kas atrodas “zemākā” pozīcijā, ir darījis kaut ko tādu, kas nepatiktu, pieviltu vai neapmierinātu cilvēku, kurš atrodas “augstākā” pozīcijā. Ja skolotājs uzzina, ka viņa zvaigznes skolēns ir krāpies kontroldarbā vai plaģiāts veicis pētniecisko darbu, šis students var izkrist no žēlastības.

Ne visām situācijām, kas attiecas uz izteicienu “izkrist no žēlastības”, ir jānotiek starp diviem indivīdiem. Situācijām nav jānotiek arī starp augsta amata personu un zemu amatu. Cita veida cilvēki vai organizācijas var zaudēt labvēlību. Piemēram, viens draugs var melot citam draugam, izraisot sevi no žēlastības sava bijušā drauga acīs. Tāpat kādreiz labi cienīta labdarības organizācija var izkrist no žēlastības sabiedrības acīs, ja tiks atklāts, ka organizācija nepareizi rīkojusies ar ziedojumiem.