Ko nozīmē “squatters tiesības”?

Squatters tiesības ir sarunvalodā līdzvērtīgs juridiskajam terminam “nelabvēlīgs īpašums”, un tas apraksta parasto tiesību metodi, kā pieprasīt īpašumu, uzņemoties īpašuma īpašnieka tiesības un pienākumus. Skvoters ir persona, kura bez atļaujas dzīvo vai izmanto svešu īpašumu un varējusi īpašumu nodot lietošanā ilgāku laiku. Piemēram, persona, kura ir pārcēlusies uz tukšu dzīvokli vai pamestu ēku un apmetusies uz dzīvi, rūpējoties par īpašumu un rūpējoties par jebkādu atbilstošu uzturēšanu gadiem ilgi, var pretendēt uz squatters tiesībām. Principā squatters tiesības attur īpašumu īpašniekus no sava īpašuma nevērības vai pamešanas.

Lai veiksmīgi pieprasītu skvotera tiesības, skvoteram ir jāatbilst vairākiem juridiskiem nosacījumiem. Skvoteriem īpašums ir atklāti jāizmanto tā, lai to varētu novērot īpašuma īpašnieks un sabiedrība, un skvoters nedrīkst turēt īpašumu nevienai citai pusei. Faktiskie īpašuma īpašnieki nedrīkst dot piekrišanu tam, ka skvoters izmanto īpašumu, un squatterim ir jāturpina lietot īpašums ilgu laiku bez pārtraukuma, kas dažādās jurisdikcijās atšķiras, bet parasti ir vismaz pieci gadi. Kad ir izpildīti visi squatteru tiesību nosacījumi, skvoters var uzsākt tiesvedību, lai pieprasītu īpašumtiesības uz īpašumu.

Daudzās vietās skvotēšana ir civiltiesiska, nevis krimināllieta, kas nozīmē, ka policija var būt bezspēcīga. Īpašuma īpašniekiem, kas saskaras ar squatteriem, vajadzētu pretoties vēlmei veikt radikālas darbības, piemēram, atslēgt komunālos pakalpojumus vai mainīt slēdzenes. Vienkāršas darbības, piemēram, tālruņa līnijas izveidošana vai atkritumu savākšana, var sniegt pietiekami daudz pierādījumu, lai skvoters varētu pieprasīt dzīvesvietu un īrnieka tiesības. Īpašniekiem, kuri ir pārkāpuši šīs tiesības, var draudēt bargs naudas sods un civiltiesiska darbība. Squatters noņemšana bieži prasa formālu izlikšanu, kas ir ilgs un bieži dārgs process.

Prasības par īpašumtiesībām ne vienmēr prasa, lai skvoters dzīvotu attiecīgajā īpašumā. Piemēram, dārzkopība, kas vairāku gadu garumā sniedzas līdz nākamajam īpašumam, var attaisnot prasību par squatters tiesībām uz izmantoto kaimiņa īpašuma daļu. Squatteram nav jāizmanto brīvdienu māja kā galvenā dzīvesvieta, lai pieprasītu squatter tiesības, bet viņam var būt jāpierāda regulāra lietošana un apkope, kā arī faktiskā īpašnieka prombūtne.