Kādi faktori noved pie rekonstrukcijas neveiksmes?

Rekonstrukcijas neveiksmi laikmetā pēc ASV pilsoņu kara 19. gadsimta beigās var saistīt ar četriem galvenajiem faktoriem. Konfederācijas lojālistu pretestība un tai sekojošie vardarbīgie akti daudzus afroamerikāņus un rasu vienlīdzības atbalstītājus pakļāva briesmām. Simtiem tūkstošu balto plantāciju īpašnieku un atbrīvoto cieta arvien pieaugošā nabadzībā kara izdevumu un postījumu, strīdu par darba līgumiem un pieaugošās atkarības no kredīta dēļ. Visbeidzot, efektīvas tiesībaizsardzības trūkums un valstu interešu mazināšanās maz palīdzēja novērst rekonstrukcijas neveiksmi.

Pēc pilsoņu kara beigām daudz strīdu un diskusiju apņēma dienvidu atkalapvienošanās un rekonstrukcijas jautājumus. Katram no tā laika politiķiem un vadītājiem bija viedoklis par to, kā un ar kādiem nosacījumiem būtu jāļauj Konfederācijas valstīm atkal pievienoties Savienībai. Nesaskaņas apvienojumā ar konfederācijas lojālistu pretestību un vardarbīgajiem aktiem izraisīja pēcverdzības centienu atkalapvienošanās un atjaunošanas neveiksmi. Atkārtota vardarbība un spēcīgā pretestība finansiāli un morāli apgrūtināja visu valsti.

Kamēr Amerikas Savienotās Valstis mēģināja finansiāli atgūties rekonstrukcijas laikmetā, dienvidu plantāciju īpašnieki un mazie lauksaimnieki saskārās ar pieaugošām finansiālām cīņām. Lielo plantāciju veiksmīgai darbībai nepieciešamā darbaspēka sistēma bija drupās. Strīdi par darba līgumiem, ieguldījumu zaudēšana konfederācijas obligācijās un pāreja uz kokvilnu kā naudas kultūru veicināja ekonomisko sabrukumu dienvidu štatos. Vairāk lauksaimnieku, kuri bija izmisuši pēc ienākumiem no kokvilnas kultūrām un Ziemeļu tirgotāju piegādātajām precēm, bija spiesti pirkt uz kredīta vai izmantot labību kā nodrošinājumu. Augstās procentu likmes un vairākas reģiona mēroga ražas neveiksmes iedzina daudzus balto un afroamerikāņu lauksaimniekus galējā nabadzībā.

Turklāt, lai gan federālie noteikumi nodrošināja tiesisko regulējumu, lai visiem vīriešiem nodrošinātu vienādas tiesības un aizsardzību saskaņā ar likumu, pastāv daži mehānismi šādu likumu izpildei. Konfederācijas lojālistu grupas varēja brīvi draudēt un kaitēt afroamerikāņiem, cenšoties izmantot tiesības, kas piešķirtas ar konstitūcijas grozījumiem, vēl vairāk veicinot rekonstrukcijas neveiksmi. Rekonstrukcijas pasākumu izmaksas pieauga, un jo vairāk vardarbības izcēlās, jo mazāku atbalstu izteica ziemeļnieki. Visa valsts bija gatava atrisināt sarežģītos pilsoņu kara radītos jautājumus un atgriezties normālā stāvoklī, vēl vairāk mazinot atbalstu atjaunošanas centieniem.

Īsāk sakot, rekonstrukcijas centienu neveiksmi var saistīt ar veco dienvidu atbalstītāju pretestību, ekonomiskajiem apstākļiem, pienācīgas tiesībaizsardzības trūkumu un ziemeļu valstu rekonstrukcijas atbalstītāju intereses mazināšanos. Katrs faktors mazināja valsts uzticību atjaunošanas darbiem un ideālistisku atbalstu šajā laikā izsmeltajiem resursiem. Līdz 1877. gadam rekonstrukcijas neveiksme tika pilnībā realizēta, un viss rekonstrukcijas laikmets beidzās, atstājot rasu nevienlīdzības jautājumus risināt nākamajām paaudzēm.