Kādi ir dažādi dabiskās enerģijas veidi?

Dabiskā enerģija ir enerģija, kas iegūta no dabiskiem avotiem, piemēram, saules, vēja, ūdens un pat pašas Zemes. Daudzi dabiskie enerģijas avoti ir tīri un atjaunojami, bet ne visi. Viens no visvairāk piesārņojošajiem cilvēku izmantotās enerģijas veidiem, fosilais kurināmais, tiek iegūts no dabiskiem avotiem. 21. gadsimtā zinātnieki un norūpējušies cilvēki visā pasaulē ir ļoti koncentrējušies uz enerģijas patēriņa novirzīšanu no piesārņojošiem dabiskās enerģijas avotiem uz tīri degošiem, ilgtspējīgiem veidiem, piemēram, saules enerģiju.

Saules enerģiju var radīt divos veidos. Saules paneļi absorbē saules gaismu, izraisot gaismas viļņu mijiedarbību ar elektroniem saules panelī un radot elektrisko strāvu. Saules enerģiju var izmantot arī lietu sildīšanai; pievienojot saules siltuma kolektoru caurulēm, caur kurām cirkulē ūdens, saules siltums tiks pārnests uz ūdeni. Saules enerģija ir dabiska, atjaunojama un tīra, kas nozīmē, ka tā nodara nelielu vai nekādu kaitējumu videi. Daudzi zinātniskie eksperti to uzskata par svarīgu daļu pārejā uz tīru, atjaunojamu dabas enerģiju.

Gan vēja, gan hidroelektroenerģijas avoti izmanto dabas spēkus, lai radītu enerģiju. Novietojot vēja turbīnas vai vējdzirnavas pastāvīgi vējainās vietās, vējš piespiež turbīnas griezties, radot elektrisko strāvu. Hidroelektrostacija bieži izmanto milzīgo krītošā ūdens enerģiju, izveidojot aizsprostu sistēmu, kurā ūdens nokrīt no augstāka līmeņa zemākā, pa ceļam izejot cauri enerģiju radošām turbīnām. Gan vēja, gan hidroelektrostacija ir ļoti tīri enerģijas avoti, lai gan daži uztraucas, ka ūdens saglabāšana var radīt problēmas ar hidroelektrostaciju resursiem.

Enerģijas avoti, piemēram, saule, vējš un ūdens, tiek uzskatīti par modernām fosilā kurināmā alternatīvām. Kopš 19. gadsimta cilvēki ir paļāvušies uz fosilo kurināmo, piemēram, oglēm, gāzi un naftu, lai darbinātu savas mājas, apgaismotu lampas, darbinātu dzinējus un lidotu ar lidmašīnām. Diemžēl fosilais kurināmais ir ļoti lēni atjaunojošs resurss un ļoti kaitīgs videi, kad to sadedzina.

Fosilais kurināmais rodas, sadaloties organiskām augu un dzīvnieku vielām, kas apraktas zem akmeņiem un augsnē. Fosilā kurināmā radīšanas process ir ārkārtīgi lēns; daži eksperti lēš, ka organismu sadalīšanai izmantojamā degvielā nepieciešami aptuveni 300 miljoni gadu. Cilvēku lietošanas rezultātā uz Zemes ļoti ātri izbeidzas fosilais kurināmais. Turklāt, sadedzinot fosilo kurināmo, vidē izdalās oglekļa dioksīds, slāpekļa dioksīds un citas kaitīgas ķīmiskas vielas, palielinot siltumnīcefekta gāzu līmeni un, kā uzskata daudzi zinātnieki, izraisot globālo sasilšanu.

Dabiskā enerģija, kas ir atjaunojama un tīra, ļauj cilvēkiem apmierināt enerģijas vajadzības, nekaitējot videi. Kopš 1970. gadiem zinātne, valdība un iedzīvotāji ir kļuvuši arvien vairāk informēti par nepieciešamību novirzīt pētniecības un attīstības centienus uz atjaunojamās enerģijas sistēmu izgudrošanu un pilnveidošanu. Pārejot uz atjaunojamo un drošu dabas enerģiju, daudzi cer laika gaitā novērst kaitējumu videi un ieaudzināt vides vērtības nākamajās paaudzēs.