Kādi ir iebiedēšanas cēloņi?

Iebiedēšana notiek daudzu iemeslu dēļ. Iebiedētājam parasti trūkst empātijas pret saviem upuriem. Daži bērni mācās par iebiedēšanu mājās, kur ir slikta vecāku uzraudzība un kur tiek izmantota agresija, lai radītu paklausību. Neatbilstības sajūta un greizsirdība ir arī viens no iebiedēšanas cēloņiem. Dažos gadījumos iebiedēšana pavada aizspriedumainu attieksmi pret upura rasi, kultūru, sociālo stāvokli vai seksuālo orientāciju.

Iebiedēšana ir biežāka starp cilvēkiem, kuriem trūkst līdzjūtības un empātijas. Lai gan tas var būt saistīts ar individuālu vājumu, tas bieži vien ir vecāku modelēšanas rezultāts, kurā citu noniecināšana tiek uzskatīta par atbilstošu uzvedību. Ideāls labvēlīgs augsne iebiedēšanas uzvedībai ir ģimenes vide un citas situācijas, kas modelē un veicina mērķu sasniegšanu uz citu cilvēku jūtu rēķina.

Viens no iebiedēšanas cēloņiem ir slikta vecāku uzraudzība. Ģimenēs, kurās bērnam ir ļauts darīt visu, kas viņam patīk, bērns nemācās adekvātu paškontroli. Sliktas uzvedības seku trūkums dod bērnam iespēju dominēt pār citiem mājās un skolā. Dažos gadījumos vecāki bērniem nenosaka skaidrus ierobežojumus, jo viņi paši bērnībā ir cietuši no vardarbības, un uzskata, ka disciplinēšanas taktika ir viens no vardarbības veidiem.

No otras puses, vecāku agresīva uzvedība ir viens no galvenajiem iebiedēšanas cēloņiem. Kad bērni novēro, ka vecāki izmanto agresiju, lai iegūtu kontroli pār saviem ģimenes locekļiem un kaimiņiem, viņi pieņem šādu uzvedību. Šādos gadījumos skolas darbiniekiem ir grūti risināt iebiedēšanu skolas vidē, jo ir nepieciešama vecāku sadarbība, lai mainītu bērna uzvedību.

Daži cilvēki iebiedē citus greizsirdības vai nepietiekamības sajūtas dēļ. Viņi var būt aizvainoti par uzmanību, ko cita persona saņem no skolotāja vai priekšnieka par konkrētu sasniegumu. Iebiedēšana šajā gadījumā var ietvert baumu izplatīšanu par mērķa personu, viņu apsaukāšanu vai sasnieguma noniecināšanu. Šīs uzvedības mērķis parasti ir samazināt upura popularitāti un stiprināt iebiedētāja sociālo stāvokli.

Iebiedēšanas cēloņi ietver arī aizspriedumainu attieksmi pret indivīdiem un grupām. Homofobisks indivīds var iebiedēt klasesbiedru geju, piemēram, izsmejot viņu vai nodarot viņam fizisku kaitējumu. Tāpat konkrēta rasu grupa var iebiedēt grupu ar dažādu rasu izcelsmi, pamatojoties uz pārliecību par grupas raksturīgo mazvērtību. Visos gadījumos tiek uzskatīts, ka iebiedēšana nav iedzimta iezīme, bet drīzāk uzvedības kopums, ko var ierobežot, palielinot pašapziņu, attīstot līdzjūtību un apgūstot dusmu vadības un konfliktu risināšanas metodes.