Kas ir asteroīds?

Asteroīds, ko dažreiz sauc par planetoīdu, ir mazs debess ķermenis, kas riņķo ap sauli kopā ar citiem Saules sistēmas objektiem, piemēram, planētām. Tomēr atšķirībā no planētām asteroīdi parasti ir ļoti mazi, un tikai daži asteroīdi sasniedz milzīgus izmērus. Lielākais zināmais asteroīds ir Cerera, kura diametrs ir 580 jūdzes (930 kilometri). Pēc Cereras atklāšanas 1801. gadā tika atklāti daudzi citi asteroīdi, jo astronomi zināja, ko meklēt. Katru gadu tiek atklāti tūkstošiem jaunu asteroīdu.

Asteroīda nosaukums cēlies no grieķu vārda asteroīdi, kas nozīmē “līdzīgs zvaigznei”. Asteroīdi ir neregulāras formas dažādu materiālu, tostarp metālu un oglekli saturošu minerālu, kolekcijas. Kad asteroīda fragments saduras ar Zemes atmosfēru, to sauc par meteoroīdu. Gaismas uzplaiksnījumu, kas raksturo meteoru, izraisa iztvaikošana, kad atmosfērā nonāk svešķermeņu gabals. Citus svešķermeņus, kas nonāk Zemes atmosfērā, sauc arī par meteoroīdiem.

Kad Saules sistēma pirmo reizi sāka veidoties, radot planētas, izveidojās arī asteroīdi. Lielākā daļa Saules sistēmas asteroīdu ir koncentrēti “asteroīdu joslā”, kas atrodas starp Marsu un Jupiteru. Tiek uzskatīts, ka Jupitera milzīgais gravitācijas spēks varēja ietekmēt asteroīdu veidošanos, kas pretējā gadījumā varētu būt savilkti kopā, veidojot lielu planētu. Asteroīdu joslā lielākā daļa asteroīdu riņķo grupās, kuras ir nosauktas lielākā vai ievērojamākā asteroīda grupā.

Citus asteroīdus var atrast izkaisīti visā Saules sistēmā. Precīzi katra atklātā asteroīda orbītas modeļi nav fiksēti, taču, tāpat kā daudziem citiem debess ķermeņiem, asteroīdiem ir noteiktas orbītas. Komētas ir šī noteikuma izņēmums ar ļoti neregulārām orbītām, kas var apgrūtināt to kustības prognozēšanu. Daži asteroīdi arī nonāk ļoti tuvu Zemei, un tiek uzskatīts, ka sadursmes ar galvenajiem asteroīdiem var būt aiz vairākiem svarīgiem notikumiem Zemes ģeoloģiskajā vēsturē. Citas šādas sadursmes iespējamība ir ļoti zema, lai atvieglotu daudzus organismus, kuri sauc Zemi par mājām.

Astronomi kataloģizē asteroīdus kopā ar citiem debess ķermeņiem, cenšoties uzzināt vairāk par Saules sistēmu un Visumu. Lielākā daļa asteroīdu tiek identificēti ar universālu numuru, un unikālajiem asteroīdiem tiek doti arī vārdi. Dati par asteroīdiem tiek regulāri publicēti, lai astronomi varētu noteikt, vai asteroīds ir vai nav jauns atklājums.