Kas ir federālie vispārējie tiesību akti?

Federālās parastās tiesības ir tiesību kopums, ko nosaka federālās tiesas, nevis to nosaka palāta, senāts vai prezidents. Federālās un štata vispārējās tiesības ir divas atšķirīgas tiesību struktūras, un federālās parastās tiesības var risināt tikai tos jautājumus, kurus konstitūcija deleģējusi federālajai valdībai. Lai gan federālais likums nav kodificēts statūtos, tas joprojām ir jāievēro.

Termins parastās tiesības ir termins, kas radies tāpēc, ka Amerikas Savienoto Valstu tiesību sistēma ir atvasināta no angļu tiesību sistēmas. Gan Anglijas tiesību sistēmā, gan ASV tiesību sistēmā tiesneši izskata lietas un viņiem ir tiesības pieņemt lēmumus par šīm lietām. Kad tiesnesis izskata lietu, viņš interpretē likumu un/vai pieņem lēmumu lietā. Šis lēmums ir ierakstīts atzinumā.

Tiesneša viedoklis un tiesneša sniegtā likuma interpretācija kļūst saistoša. Citiem vārdiem sakot, tas kļūst par likuma daļu. Šis saistošais lēmums ir spēkā esošs, un citām tiesām tas ir jāievēro, ja vien augstāka tiesa nenolemj, ka tiesneša interpretācija ir nepareiza.

Līdz ar to tiesneša atzinums kļūst par likuma formu, lai gan tas nav ierakstīts nevienā statūtā vai nav pieņemts likumdevēja iestādē. Tiesnešu pieņemtais tiesību kopums tiek uzskatīts par parasto likumu. Vispārējās tiesības atšķiras no likumā noteiktajām tiesībām, kas sastāv no formāliem statūtiem un likumdevēja pieņemtiem noteikumiem.

Federālās vispārējās tiesības attiecas uz jautājumiem, kas ir federālās valdības jurisdikcijā. Amerikas Savienotajās Valstīs daži jautājumi ir deleģēti štatiem. Piemēram, katrai valstij ir tiesības pieņemt savus likumus attiecībā uz īpašumu valstī. Pilnvaru dalīšana nosaka, ka federālie likumdevēji un tiesneši atstāj šo un citus saistītos jautājumus katra štata likumdevēja un štatu tiesu ziņā.

No otras puses, federālajai valdībai ir tiesības pieņemt likumus, kas nepieciešami, lai atbalstītu konstitūciju. Federālajai valdībai ir arī tiesības pieņemt likumus par jautājumiem, kas ietekmē starpvalstu tirdzniecību vai preču un naudas plūsmu starp štatiem. Nodokļi, vērtspapīru likumi un citi līdzīgi saistīti likumi ir visas pilnvaras, kas ir deleģētas federālajai valdībai.

Tāpēc federālās parastās tiesības ir tiesnešu pieņemts likums par jautājumiem, kurus konstitūcija nosaka, ka federālajām tiesām vai likumdevējam ir tiesības izlemt. Federālās vispārējās tiesības ir jāīsteno federālajām tiesām. Federālais likums var kļūt par kodificētu likumu, ja un kad likumdevējs pieņem likumu, kas to atkārto vai groza.