Kas ir korupcijas uztveres indekss?

Korupcijas uztveres indekss (CPI) ir globāls projekts, kas sarindo valstis, pamatojoties uz sabiedrības novērojumiem par korupciju valdībā. Dati tiek iegūti no vairākiem dažādiem avotiem, un pēc tam tos apkopo un interpretē organizācija Transparency International. Simtiem valstu, lai gan ne visas, katru gadu tiek sarindotas ar skaitli skalā no viena līdz desmit, kas norāda, cik valsts ir korumpēta vai tīra. Transparency International indeksu parasti izmanto, lai informētu par korupciju, lai gan daudzi uzskata, ka tam ir maza sociālā vērtība datu apkopošanas veida un pašas vērtēšanas sistēmas dēļ.

Saskaņā ar Korupcijas uztveres indeksu valdību var uzskatīt par korumpētu dažādu iemeslu dēļ. Kopumā ikviena valsts amatpersona, kas pieņem kukuļus, piesavinās naudu vai jebkādā veidā izmanto savu varu personīga labuma gūšanai, tiek uzskatīta par korumpētu, padarot korumpētu pašu valdību neatkarīgi no tā, vai organizācija kopumā atbalsta darbības vai nē. Parasti Korupcijas uztveres indeksa reitingā tiek ņemts vērā arī to likumu vai statūtu daudzums, kas valstī ir spēkā korupcijas novēršanai.

Transparency International, vispasaules organizācija, galvenokārt izmanto aptaujas un novērtējumus, ko veic ārējas iestādes vai organizācijas, kuras tiek uzskatītas par cienījamām. Aptaujas parasti ietver jautājumus par to, kā sabiedrība uztver valdības uzticamību. Šī informācija ir apvienota ar novērtējumiem, kas tiek veikti, lai noteiktu, cik caurspīdīga ir valdība un cik nopietni tā uztver korupciju kopumā. Vairumā gadījumu korupcijas gadījumi, kas tiek atklāti, netiek ņemti vērā konkrētas valsts reitingā. Tas ir tāpēc, ka likumi par žurnālistiku, vārda brīvību un pilsoņu piekļuvi informācijai ļoti atšķiras atkarībā no atrašanās vietas.

Sākot ar 2011. gadu, Transparency International pieprasa, lai valstij būtu pieejami trīs atsevišķi informācijas avoti, lai tā tiktu iekļauta reitingā. Korupcijas uztveres indeksā iekļautās valstis katru gadu tiek apkopotas atkarībā no pieejamās informācijas. Lai gan ziņojums tiek sagatavots katru gadu, vienas valsts reitingu parasti nevar salīdzināt ar iepriekšējiem gadiem, lai norādītu, vai ir notikušas izmaiņas faktiskajā korupcijā. Parasti var salīdzināt tikai sabiedrības uztveri par korupciju.

Katras valsts ierindošanai Korupcijas uztveres indeksā tiek izmantota skala no viena līdz desmit. Vērtējums viens norāda, ka sabiedrība uzskata, ka valdība ir ļoti korumpēta, un 10 punkts norāda, ka valdība tiek uzskatīta par “ļoti tīru” vai vispār nav korumpēta. Ja nav pietiekami daudz datu, lai piešķirtu rangu, valstij tiek piešķirta nulle vai tā tiek pilnībā izslēgta no Korupcijas uztveres indeksa.

Šī indeksa galvenais mērķis ir veicināt globālu izpratni par valdības korupcijas jautājumu. Neraugoties uz to, daudzi pētnieki uzskata, ka indeksam ir maza vērtība ārpus izpratnes palielināšanas, jo avoti, kas izmantoti, lai sasniegtu rangu, katru gadu mainās, izslēdzot iespēju, ka vienas valsts klasifikāciju var salīdzināt ar iepriekšējiem reitingiem vai pat divas valstis var salīdzināt viena ar otru. Arī pati sistēma ir nedaudz pretrunīga, jo Korupcijas uztveres indekss nesniedz nekādu praktiski izmantojamu informāciju, ko valsts vai globālā sabiedrība varētu izmantot, lai samazinātu korupciju konkrētās valstīs.