Kas ir krucifikss?

Krucifikss ir krusts, kuram piestiprināta Kristus figūra. Tas ir simbols, ko plaši izmanto katoļu un austrumu pareizticīgo reliģijās. Dažas kristietības sektas neizmanto krucifiksu, bet var simbolizēt krustā sišanu, valkājot vai parādot vienkāršu krustu. Galvenā atšķirība starp abiem ir tā, ka krucifiksam vienmēr būs piestiprināta Kristus figūra, savukārt krusts atgādina tikai mazo alfabētisko “t”.

Katoļu misē priestera procesijā pa eju Mises sākumā parasti piedalās priesteris vai kāds no altāra kalpotājiem, kas tur krucifiksu. Pēdējā laikā kāds, kas kalpo baznīcā, turēs lielo krucifiksu, bet priesteris, kurš teiks sprediķi, tur virs galvas Bībeles tekstu.

Dažas katoļu ceremonijas, piemēram, Lielajā piektdienā, piedāvā cilvēkiem arī iespēju noskūpstīt baznīcas lielo krucifiksu. Draudzes locekļi tuvojas tai un uzliek vieglu skūpstu uz Kristus kājām. Daudzu katoļu un citu kristiešu mājās ir mazi krucifiksi, kas atgādina gan par Kristus krustā sišanu, gan par augšāmcelšanos.

Nav vienota krucifiksa stila. Daudzās Romas katoļu ticībās virs Kristus galvas ir burti “INRI”. Tas nozīmē “IESVS NAZERENVS REX IVDAEORVM”, kas tulkojumā nozīmē “Jēzus Nācarietis, ebreju karalis”. Uzskatīja, ka šo simbolu ir uzrakstījis un, iespējams, pie krusta piestiprinājis Poncijs Pilāts. Daži stili ir diezgan grafiski, uz pēdām un rokām, kā arī pie brūces Jēzus sānos. Citi ir vairāk metaforiski.

Austrumu kristiešu reliģijās krucifikss mēdz izskatīties nedaudz savādāk. Vienkāršā “t” veidojuma vietā, kas redzams uz daudziem Rietumu krucifiksiem, austrumu versijā ir divi stieņi vai gabali, kas sniedzas uz augšu no katra “t” punkta galiem līdz vertikālās daļas augšai. Lai gan četru punktu krucifikss ir tradicionāls Rietumu kristiešu vidū, nav nekas nepareizs, ja tāds ir ar papildu stieņiem. Faktiski mājās jebkurš jebkura stila krucifikss, ja tas nav zaimojošs, tiek uzskatīts par piemērotu tām kristiešu sektām no Rietumiem.

Viens no krucifiksa veidiem, kas kļuvis populārs, tiek saukts par resifiksu jeb augšāmcelšanās krustu. Tā vietā, lai attēlotu Kristu mirstam pie krusta, tajā attēlots triumfējošs augšāmcēlies Jēzus. Daži cilvēki dod priekšroku resifiksam, nevis tradicionālākam krucifiksam, jo ​​simbola uzsvars tiek novirzīts no Kristus nāves uz viņa augšāmcelšanos.
Krucifikss baznīcā vai mājās tiek uzskatīts par meditācijas objektu. Baznīcās cilvēki bieži lūdz tās priekšā. Mājās cilvēki var piestiprināt krucifiksus pie sienām, kur tie būs bieži redzami. Viņi var lūgties pie sava krucifiksa vai vienkārši izmantot to acīmredzamā vietā, lai bieži atgādinātu par Kristus upuri, viņa mīlestību pret cilvēci un augšāmcelšanos.