Kas ir laika uztvere?

Laika uztvere ir vispārīgs termins, ko lieto psiholoģiskās jomās, lai aprakstītu veidu, kā dažādi indivīdi uztver laika ritējumu. Tas ir ļoti saistīts ar tādām izplatītām problēmām kā laika pārvaldība, vilcināšanās un perspektīva. Laika uztverei ir tendence būtiski ietekmēt cilvēka personību. Piemēram, cilvēki, kuri plaši plāno katru savas dzīves aspektu, un cilvēki, kuri visus uzdevumus atliek uz pēdējo brīdi, ļoti atšķirīgi uztver laiku un tā gaitu. Indivīda laika uztvere var būtiski mainīties, pamatojoties uz pašreizējās darbības raksturu, dzīves filozofijas maiņu, narkotiku lietošanu vai citiem faktoriem.

Plašs laika uztveres aspekts, kas pazīstams kā “perspektīva”, attiecas uz cilvēka vispārējo skatījumu uz laiku, jo īpaši, ja laiks ir saistīts ar noteiktu mērķi. Persona ar tagadnes laika perspektīvu ir tāda, kas izvēlas “dzīvot tagadnei”, pamatojoties uz pārliecību, ka tagadne neietekmē nākotni tā, kā tas ir īpaši svarīgi. Cilvēki ar šādām perspektīvām mēdz maz plānot un parasti ir impulsīvāki nekā indivīdi ar nākotnes laika perspektīvām. Cilvēks ar nākotnes laika perspektīvu, no otras puses, plāno un rīkojas, balstoties uz priekšstatu, ka tagadnei ir būtiska un svarīga ietekme uz nākotni. Šādas personas mēdz pārdomāt savas rīcības ilgtermiņa sekas un rīkoties stratēģiskāk nekā viņu pašreizējās perspektīvas.

Vēl viens saistīts laika uztveres aspekts, ko dēvē par “laika steidzamību”, ir svarīgāks ikdienas darbībā, nevis vispārējā perspektīvā. Personām ar zemu steidzamības laiku parasti ir maz izpratnes par laika ritējumu. Viņi maz vai nepievērš nekādu uzmanību termiņiem un mēdz pieņemt, ka viņiem ir vairāk laika, lai izpildītu doto uzdevumu, nekā viņiem ir patiesībā. No otras puses, cilvēki, kuriem ir liela steidzamība, mēdz noteikt uzdevumu prioritātes, pievērš īpašu uzmanību termiņiem un pastāvīgi pārbauda atlikušo laiku.

Dažādi psiholoģiski un neiroloģiski traucējumi, tostarp autisms un šizofrēnija, var būtiski ietekmēt laika uztveri. Laika uztveri var mainīt arī dažas atpūtas un terapeitiskās psihoaktīvās zāles. Tas liecina, ka laika uztveres fizioloģiskais pamats patiešām pastāv. Psiholoģiskie faktori dažos gadījumos var ietekmēt arī indivīda laika uztveri. Piemēram, patīkamas vai aizraujošas darbības, šķiet, aizņem daudz mazāk laika nekā garlaicīgas vai nepatīkamas darbības, kas patiesībā aizņem tikpat daudz laika.