Kas ir lielākās musulmaņu brīvdienas?

Visā pasaulē tiek svinēti divi galvenie musulmaņu svētki: Ramadāns, gavēņa mēnesis, un hadžs, mēnesis, kas paredzēts svētceļojumam uz Meku musulmaņiem, kuri to var atļauties. Vairākas citas brīvdienas svin lielākā daļa musulmaņu, tostarp Eid Al-Fitr, kas iekrīt Ramadāna beigās, un Eid Al-Adha, kas notiek Hajj beigās.
Musulmaņu brīvdienas tiek aprēķinātas pēc musulmaņu kalendāra, kas atšķiras no visā pasaulē lietotā Gregora kalendāra. Lai sarežģītu šo lietu, sunnītu un šiītu musulmaņi savus kalendārus aprēķina atšķirīgi, tāpēc ir zināms, ka notiek strīdi par to, kad svētki patiesībā būtu jāsvin. Kopienās ar lielu musulmaņu iedzīvotāju skaitu musulmaņu brīvdienas bieži tiek apzīmētas kā vispārējas brīvdienas, un, lai noteiktu, kad šīm brīvdienām vajadzētu būt, tiek izmantots dominējošās sektas kalendārs.

Gada pirmie svētki ir islāma Jaunais gads, kas iekrīt pirmā mēneša pirmajā dienā. Pēc 10 dienām dievbijīgie musulmaņi ievēro Ašuru — gavēņa un pārdomu dienu, kas paredzēta, lai domātu par ticību, dzīvi un citiem jautājumiem. Daudzi musulmaņi svin arī Mawlid An-Nabi, pravieša Muhameda dzimšanu.

Ramadāns iekrīt islāma kalendāra 10. mēnesī. Ramadāna laikā musulmaņi gavē dienas gaišajā laikā un bieži apmeklē papildu reliģiskos dievkalpojumus. Ramadāna beigās musulmaņi rīko Eid Al-Fitr — gavēņa beigu svētkus, kas tiek uzskatīti par lielisku attaisnojumu, lai rīkotu lielas ballītes ar lielu ēdienu, dejām un vispārējiem svētkiem, lai pieminētu gavēņa beigas. Dažās mošejās ap šo laiku tiek rīkotas arī atvērto mošeju dienas, lai mudinātu zinātkāros potenciālos konvertētājus izpētīt islāmu musulmaņu brīvdienu laikā, kad cilvēki ir īpaši aktīvi.

Pēc Hajj 12 mēnešos musulmaņi visā pasaulē svin Eid Al-Adha, upurēšanas dienu, kas piemin stāstu par Ābrahāmu. Tradicionāli ir nokaut jēru vai aitu Eid Al-Adha, un cilvēki sadala gaļu sev, ģimenes locekļiem un nabadzīgajiem. Cilvēki arī rīko ballītes un svin ar maltītēm Eid Al-Adha.

Džumua, ko angliski runājošie dēvē par piektdienu, ir arī musulmaņu svētki. Piektdienas ir atvēlētas kā musulmaņu brīvdienas līdzīgi kā sestdienas ebreju ticībā un svētdienas kristīgajā ticībā. Piektdienās cilvēki apmeklē dievkalpojumus mošejā un velta laiku lūgšanām un savas ticības svinībām. Šī iemesla dēļ musulmaņu apgabalos piektdienas parasti netiek uzskatītas par darba dienām.