Kas ir loģiskā forma?

Loģiskā forma būtībā ir valodas formula, kas izstrādāta, lai atklātu patiesa apgalvojuma būtību. Domāšanas metodes, kas izmanto loģisko formu, ietver deduktīvu un induktīvu spriešanu, loģisko analīzi un retrodukciju. Loģiska forma tiek izveidota, formulējot formulējumu līdz būtiskām sastāvdaļām, izmantojot kvantitatīvos mainīgos teikuma aktīvajām daļām. Ja apgalvojums ir arguments, to var saukt par argumentu formu. Šīs metodes izstrāde ir saistīta ar grieķu filozofu Aristoteli.

Viena no šīs metodes galvenajām priekšrocībām ir tā, ka tā ir līdzeklis argumenta pamatdaļu pārbaudei, lai noteiktu, vai tā forma pieļauj argumenta patiesības iespēju. Tomēr tā nav droša metode; loģiskā forma var pierādīt, ka nepatiess arguments ir patiess, ja viena no argumenta premisām ir nepatiesa, tāpēc nav droši pieņemt, ka apgalvojums ir patiess, pamatojoties tikai uz loģisko formu. Apgalvojumam piemērojot loģisko formu, ir svarīgi apsvērt, vai apgalvojums ir paredzēts vispārējai vai tikai konkrētam kontekstam, jo ​​apgalvojums dažās situācijās var būt patiess, pat ja tas nav patiess visās situācijās.

Loģiskā forma tiek izveidota, pārvēršot paziņojuma daļas komponentos, kurus attēlo mainīgie. Paziņojumā “Visas konfektes ir deserts, un visi deserti ir brīnišķīgi” forma būtu attēlota kā “Visi C ir D un visi D ir W”. Kad tas ir samazināts līdz mainīgajiem, tas tiek uzskatīts par līdzīgu matemātisko paziņojumu. Šis saīsinājums izrauj informāciju, kas nav saistīta ar apgalvojuma kontekstuālo patiesumu, ļaujot izdarīt secinājumus no paziņojuma formas, nevis satura. No šī apgalvojuma var secināt, ka C, būdams D, ir arī W, tāpēc visas konfektes ir brīnišķīgas. Ievadot apgalvojumu “Visi pīrāgi ir deserti” vai “Visi P ir D” ar iepriekšējo apgalvojumu, varētu secināt, ka arī visi pīrāgi, kas ir deserti, ir brīnišķīgi.

Argumentu sadalīšana to pamatkomponentēs bieži vien atklāj, ka šādi argumenti seko vienam no atzītajiem loģiskajiem argumentu veidiem. Šīs veidlapas palīdz noteikt, vai arguments ir derīgs, pamatots vai nederīgs, pamatojoties uz to, kā ir sakārtoti apgalvojumi, kas noved pie secinājuma. Izplatītas derīgas argumentu formas ietver dilemmu, ierosināšanas režīmu un noņemšanas režīmu. Daudzās loģiskās kļūdas, kas rada nederīgo argumentu vājās vietas, ietver personisku uzbrukumu, vispārinājumu vai autoritātes aicinājumu izmantošanu, lai norādītu argumentu.