Kas ir mīkstā zinātne?

Termins “mīkstā zinātne” dažreiz tiek lietots, lai apzīmētu zinātniskās izpētes nozares, kas vairāk balstās uz minējumiem un kvalitatīvu analīzi, nevis uz stingru zinātniskās metodes ievērošanu. Šo frāzi bieži izmanto kā nicinājumu, atšķirot to no “smagās zinātnes”, norādot, ka tikai cietā zinātne ir īsta zinātne. Vairākas jomas varētu uzskatīt par mīkstajām zinātnēm, tostarp sociālās zinātnes, psiholoģiju un antropoloģiju, lai gan patiesībā šīs jomas ir mīkstās un cietās zinātnes sajaukums.

Smagajā zinātnē centrālais punkts ir eksperimenti. Pētnieki izveidoja eksperimentus, kurus var rūpīgi kontrolēt un reproducēt, un viņi izmanto šos eksperimentus, lai pārbaudītu hipotēzi, vācot datus, kurus var analizēt dažādos veidos, lai apkopotu informāciju par eksperimenta iznākumu. Cietā zinātne balstās uz tiešu novērojumu un lepojas ar to, ka ir pēc iespējas līdzsvarotāka un objektīvāka. Mērķis ir pāri visam nonākt pie faktiem.

Mīkstā zinātne atkarībā no jomas var ietvert eksperimentus vai nebūt, un eksperimentus var būt grūtāk kontrolēt vai reproducēt. Piemēram, psiholoģiskajos pētījumos ir vairāki mainīgie lielumi, kurus nevar kontrolēt, tādējādi apgrūtinot šādu eksperimentu datu analīzi vai lūgumu citiem pētniekiem atkārtot eksperimentu. Šī zinātņu nozare izmanto minējumus un atklātāku diskusiju, nevis pieturas pie skaidri definētām robežām, faktiem un tēmām, un minējumi mīkstajā zinātnē var būt nepierādāmi ar eksperimentiem un citiem pētījumiem.

Psiholoģiju bieži izmanto kā mīkstās zinātnes piemēru. Dažas psiholoģijas nozares noteikti ir vērstas uz mīksto pusi, jo šī zinātne ietver cilvēka prāta, apziņas un citu slidenu tēmu izpēti. Tomēr psihologiem ir izdevies arī veikt ļoti veiksmīgus eksperimentus, lai pārbaudītu hipotēzes, un šie eksperimenti ir bijuši skaidri atkārtojami, demonstrējot visas stingrās zinātnes iezīmes.

Daži cilvēki norāda, ka robeža starp mīksto un cieto zinātni lielākoties ir mākslīga un atšķirības starp tām var būt pārspīlētas. Daži zinātnieki piekrīt šim viedoklim, dodot priekšroku nošķirt labu un sliktu zinātni, nevis cieto un mīksto zinātni, un norādot, ka daudzas no apgalvotajām “smagajām zinātnēm”, piemēram, fizika, balstās uz milzīgiem loģikas un minējumiem, īpaši augstākajos līmeņos. Ja Einšteinu būtu ierobežojuši, piemēram, stingras zinātnes ierobežojumi, viņš, iespējams, nekad nebūtu nācis klajā ar šo relativitātes teoriju, jo teorija bija saistīta ar daudzām pieņēmumiem un zinātnisku ticības lēcienu, kad viņš to nāca klajā.