Kas ir nodokļu grozījumi?

Amerikas Savienoto Valstu konstitūcija nosaka vadošos principus, uz kuriem Amerikas Savienotās Valstis tika dibinātas. Lai gan Konstitūcija aptvēra iespaidīgu pamatu, pat dibinātājs zināja, ka nākotnē, visticamāk, būs jāveic izmaiņas Konstitūcijā, un tāpēc nodrošināja uz priekšu vērstu mehānismu Konstitūcijas grozīšanai. Nodokļu jautājums ir viens no jautājumiem, kas, kaut arī minēts Konstitūcijā, prasīja grozījumus, lai noskaidrotu nodokļu lomu Amerikas Savienotajās Valstīs. Konstitūcijas 16. grozījums ir saukts par “nodokļu grozījumu”, jo tas beidzot noskaidroja jautājumus, kas saistīti ar Kongresa pilnvarām uzlikt nodokļus un kādā veidā šos nodokļus var uzlikt.

Nodokļu grozījums skan šādi: “Kongresam ir tiesības noteikt un iekasēt nodokļus par ienākumiem neatkarīgi no to avota, nedalot tos starp vairākām valstīm un neņemot vērā skaitīšanu vai uzskaiti.” 1913. gadā ratificētais nodokļu grozījums beidzot pārtrauca debates par to, vai ienākuma nodokļi ir tiešie vai netiešie nodokļi un līdz ar to, vai tie ir jāsadala starp valstīm. Pirms 16. grozījuma ratifikācijas vairāki Kongresa akti un Augstākās tiesas lietas bija saistītas ar jautājumu par to, vai ienākuma nodokļi ir tiešie vai netiešie nodokļi, un rezultāti bija atšķirīgi. Kongress beidzot atrisināja šo jautājumu, ratificējot nodokļu grozījumus.

Ienākuma nodokļa jēdziens sākotnēji tika ieviests kā veids, kā nodrošināt ienākumus pilsoņu karā. Virkne ieņēmumu likumu noteica vienotu ienākuma nodokli ienākumiem, kas pārsniedz noteiktu slieksni. Tolaik ienākuma nodokļi tika uzskatīti par netiešiem nodokļiem, un tāpēc vienīgā prasība bija, lai tie tiktu noteikti ģeogrāfiski vienveidīgi. Tomēr Augstākās tiesas lēmums lietā Pollock v. Farmers’ Loan & Trust Co. 1895. gadā noteica, ka daži ienākuma nodokļi faktiski bija tiešie nodokļi un “ir jāsadala starp vairākām valstīm atbilstoši iedzīvotāju skaitam”. Pēc Polloka ienākumu avots kļuva par izšķirošo faktoru, lai noteiktu, vai nodoklis tika uzskatīts par tiešu vai netiešu nodokli.

Neskaidrību un strīdu par ienākuma nodokļiem rezultātā nodokļu grozījumi tika ieviesti kā 16. Konstitūcijas grozījums 1909. gadā. Grozījumi uz visiem laikiem apturēja debates par to, vai būtu jāņem vērā ienākumu avots un vai ienākuma nodokļi ir tiešie vai netiešie nodokļi. Nodokļu grozījumi skaidri nosaka, ka visi ienākumi ir netieši ienākumi un tāpēc tie nav jāsadala starp valstīm.