Kas ir pensiju krīze?

Pensiju krīze vairākās valstīs rada bažas par spēju finansēt pensijas, jo īpaši valsts darbinieku pensijas. Bažas par pensiju finansēšanu sāka rasties 2000. gadu sākumā, reaģējot uz vairākiem faktoriem, tostarp problēmām ar pensiju fondiem, pieaugošo pensionāru skaitu un mazākām iemaksām šādos fondos. Daži kritiķi izmantoja pensiju krīzi, lai rosinātu diskusiju par sistēmas radikālu pārveidošanu, savukārt citi uzskatīja, ka krīze ir pārspīlēta.

Pensiju fondi tiek uzkrājušies ar pašreizējo darbinieku naudas iemaksām. Cilvēkiem iemaksājoties, viņu fondi atbalsta pensionārus, kā arī tiek izmantoti ieguldījumos, lai palīdzētu fondam augt. Pensiju krīzi var veicināt vairāki faktori. Viens no tiem ir demogrāfiskās pārmaiņas. Ja ir liels pensionāru skaits, var nebūt pietiekami daudz cilvēku, kas iemaksā fondā, lai segtu viņu vajadzības, jo īpaši pieaugot paredzamajam mūža ilgumam. Daži reformu veicēji ierosina palielināt pensionēšanās vecumu, lai atspoguļotu mainīgo dzīves ilgumu un risinātu pensiju krīzi.

Vēl viena problēma var būt slikta fonda pārvaldība. Ja fonda pārvaldnieks pieņem nepareizus ieguldījumu lēmumus, fonds var sarukt, nevis augt, vai arī neizaugt pietiekami, lai apmierinātu pensionāru vajadzības. Atsevišķos gadījumos pašvaldības un citas aģentūras aizņemas no saviem pensiju fondiem tūlītēju izdevumu segšanai un nekad neatmaksā šos līdzekļus. Kad cilvēki aiziet pensijā, cerot, ka varēs izmantot pensiju fondu, fonda samazinātais lielums padara neiespējamu pensiju saistību izpildi. Izmaiņas nodarbinātības demogrāfijā var būt arī faktors; kad valsts sektorā tiek veikti samazinājumi, mazāk darbinieku veic maksājumus valsts darbinieku pensiju plānos.

Pensiju krīze var smagi skart cilvēkus, kuri pensijā plāno galvenokārt paļauties uz pensiju. Viņiem var nebūt pietiekami daudz līdzekļu, lai apmierinātu viņu vajadzības, un viņiem var rasties grūtības palikt savās mājās, maksāt par veselības aprūpi un pārvaldīt dzīves izdevumus, piemēram, pārtiku. Personām, kas jau ir pensijā, ir maz iespēju strādāt, lai kompensētu šo atšķirību, savukārt gados vecāki pieaugušie, kas tuvojas pensijai un ir nobažījušies par savām pensijām, iespējams, nespēs pietiekami ātri izveidot alternatīvus pensiju ieguldījumus.

Pensiju krīzes risināšanai var izmantot vairākus pasākumus, tostarp aizņemoties naudu, lai papildinātu līdzekļus, palielinātu pensionēšanās vecumu un izstrādātu alternatīvus pensijas ieguldījumus. Pasaules ekonomikas krīzes laikā, kas sākās 2008. gadā, pensiju krīze bija īpaši karsts diskusiju temats, daudziem valsts darbiniekiem protestējot pret savu pensiju fondu izsīkumu un naudas trūkumu pensijā. Daudzi pensiju fondi lielā mērā paļāvās uz ieguldījumiem, kas cieta neveiksmi, izraisot apsūdzības par nepareizu pārvaldību.