Kas ir Vispārējā cilvēktiesību deklarācija?

Vispārējā cilvēktiesību deklarācija ir dokuments, kuru pēc Otrā pasaules kara beigām izstrādāja Apvienoto Nāciju Organizācijas Cilvēktiesību komisija. Dokuments bija paredzēts, lai skaidrāk definētu Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtos minētās “tiesības”, vienlaikus sniedzot arī skaidru un vispārīgu cilvēktiesību definīciju visām dalībvalstīm. Kopš tā laika Deklarācija ir tulkota vairāk nekā 300 valodās, un uz to ļoti plaši atsaucas visā pasaulē.

Viena no dokumenta atbalstītājām bija Eleonora Rūzvelta, kura dokumenta izstrādes laikā bija Komisijas priekšsēdētāja. Rūzvelts tajā arī ieguldīja ievērojamu daudzumu teksta. 10. gada 1948. decembrī dokumentu oficiāli ratificēja 48 dalībvalstis, bet astoņas no balsojuma atturējās.

Kopumā Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā ir iekļauti 30 panti, kuros skaidri izklāstītas cilvēka pamattiesības, piemēram, brīvība no spīdzināšanas un verdzības. Deklarācijas mērķis ir skaidri un vienkārši izklāstīt visas tiesības, uz kurām cilvēkiem ir tiesības visā pasaulē, un tā kalpo kā ieteikuma paziņojums, nevis juridiski saistošs dokuments. Apvienoto Nāciju Organizācijas dalībvalstis tiek mudinātas atbalstīt šīs tiesības, vienlaikus padarot dokumenta kopijas plaši pieejamas.

Daudzi Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas panti ir balstīti uz jau esošajiem vairāku valstu tiesību aktiem. Deklarācijas mērķis ir veicināt vienlīdzību un brīvību, un tajā ir iekļauti vairāki panti, kas vērsti uz pamata tiesisko aizsardzību, piemēram, tiesībām uz taisnīgu tiesu. Vairākos rakstos ir apskatītas arī sievietes, bērni un ģimenes, jo šīs grupas saskaras ar specifiskām problēmām. Turklāt 29. pants norāda, ka cilvēkiem un valdībām ir pienākumi vienam pret otru, lai nodrošinātu cilvēktiesību saglabāšanu un aizsardzību.

Daži cilvēki ir kritizējuši Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju, apgalvojot, ka tā ir uzrakstīta ar ļoti rietumniecisku un jūdu-kristiešu aizspriedumiem. Īpaši musulmaņi ir nobažījušies par deklarāciju, jo viņi ir nobažījušies, ka daži tās aspekti var būt pretrunā viņu reliģiskajai pārliecībai. Dažas austrumu tautas arī uzskata, ka cilvēktiesību jēdziens drīzāk pieder Rietumu filozofijai, nevis visai pasaulei. Neskatoties uz šo pretestību, daudzas austrumu valstis vai valstis ar lielu musulmaņu iedzīvotāju skaitu ir ratificējušas Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju, norādot uz savu atbalstu tai.