Kas ir zenīta leņķis?

Zenīta leņķis ir leņķis starp interesējošo punktu un zenītu — punktu, kas atrodas tieši virs galvas. Trīsdimensiju koordinātu sistēmā zenīts ir ass, kas ir perpendikulāra horizontālajai plaknei. Zenīta leņķi mēra no vietējā zenīta, kas nozīmē, ka tas mainās atkarībā no personas vai ierīces atrašanās vietas, kas veic mērījumu. Saules zenīta leņķis, leņķis starp zenītu un sauli, ir noderīgs, lai noteiktu, vai saule lec vai riet, un lai prognozētu saules ietekmi uz radiosakariem.

Matemātiski zenīts atbilst z-asij uz sfērisku koordinātu kopas. Šāda veida trīsdimensiju koordinātu sistēma apraksta pozīcijas uz sfēras. X un y asis, kas ir horizontāli perpendikulāras viena otrai, veido plakanu plakni. Trešā ass jeb z ass ir vertikāli perpendikulāra šai plakanajai plaknei trešajā dimensijā. Ja Zeme tiktu uzzīmēta uz sfēriskām koordinātām ar Zemes centru kā sākuma punktu, z ass virzītos caur Zemes centru no ziemeļiem līdz dienvidu polam.

Mērot zenīta leņķi, sākuma punkts tiek noteikts, pamatojoties uz vietu, kurā notiek mērījums. Piemēram, cilvēks, kas stāv uz zemes, izveido vertikālu asi, kas virzās no Zemes centra caur viņa galvu augšup debesīs. Šī līnija ir vietējais zenīts. Ja šī persona novērotu sauli un izmērītu leņķi starp tās atrašanās vietu debesīs un vietējo zenītu, viņš vai viņa būtu atradis saules zenīta leņķi.

Šis mērījums var būt noderīgs pozīcijas noteikšanā, jo to var izmērīt no jebkura debess objekta. Satelītus un zvaigznes, kā arī sauli var precīzi noteikt ar zenīta leņķi. Leņķi starp vietējo zenītu un punktu, piemēram, satelītu, dažreiz sauc par skata zenīta leņķi.

Jo mazāks ir Saules zenīta leņķis, jo augstāk saule atrodas debesīs. Saulei lecot, leņķis pakāpeniski samazinās līdz pusdienlaikam. Saules pozīcija var būt svarīga gan navigācijā, gan radiosakaros, kur to izmanto, lai prognozētu saules uzliesmojumu radīto traucējumu līmeni. Ja leņķis ir zems un saule atrodas augstu debesīs, ir lielāka iespēja, ka radiosignāli var tikt vājināti vai zaudēti saules uzliesmojumu aktivitātes dēļ.