Kas ir zvanīšana?

Klanēšana, dažreiz pazīstama kā zvana asociācija, asociācijas ķēde vai glosomānija, ir termins, ko lieto psihiatrijā. Tas apraksta neparastu runas veidu, kas saistīts ar tā sauktajiem domāšanas traucējumiem. Domas traucējumi ir sastopami cilvēkiem ar tādām slimībām kā šizofrēnija un mānija, un tie atklājas cilvēka runā. Klankšķēšana notiek, kad cilvēks izveido savienojumus starp vārdiem to skanējuma dēļ, un tas var ietvert vārdu vārdu un atskaņu izmantošanu. Tas parasti ir saistīts ar domāšanas traucējumiem, kas pazīstami kā ideju lidojums, kad cilvēka runai var būt grūti izsekot, jo tā ātri pāriet no vienas idejas uz nākamo.

Ideju lidojums dažkārt tiek raksturots kā nepārtraukta un strauja noskriešana no sliedēm, kad runa pēkšņi pagriežas jaunā virzienā kā vilciens, kas atstāj sliežu ceļu. Klankšķēšana var būt daļa no tā, jo starp vārdiem izveidotie savienojumi palīdz novirzīt runu no tēmas. Tāpat kā vārdu spēles un atskaņas, zvanīšana var ietvert aliterāciju, kur vārdi sākas ar tiem pašiem līdzskaņiem, piemēram, izsalcis un zirgs. Tajā var izmantot arī to, ko sauc par asonansi, kur vārdiem ir vienādas patskaņu skaņas, un piemērs tam varētu būt vārdu viltojums un plate lietošana. Skaņas klātbūtne var būt saistīta ar stāvokli, kas pazīstams kā mānija.

Mānija ir viena no slimības, ko sauc par I bipolāriem traucējumiem, fāze, kurā var rasties smagas mānijas vai depresijas epizodes, kas traucē normālu dzīvi. Mānijas epizožu laikā cilvēki var kļūt eiforiski un spiesti, aizmirstot ēst vai gulēt, un var rasties psihoze, kad cilvēki zaudē saikni ar realitāti. Bipolārus traucējumus var ārstēt ar medikamentiem un psihoterapiju. Ja cilvēkam ir attīstījusies psihoze, var būt nepieciešama uzturēšanās slimnīcā.

Klankšķēšana ir saistīta arī ar šizofrēniju. Šī ir vēl viena slimība, kurā rodas psihoze, izraisot cilvēku neparastus uzskatus un redzot un dzirdot lietas, kuras tur nav. Tāpat kā bipolārus traucējumus, šizofrēniju var ārstēt, izmantojot narkotikas un psiholoģiskas runas terapijas.

Mānijas un šizofrēnijas gadījumā ir konstatētas daudzas runas anomālijas, taču zvanīšana var būt vienīgā, kam pētnieki ir atraduši izskaidrojumu. Tiek uzskatīts, ka cilvēki sāk runāt, bet viņu uzmanību novērš gan lietoto vārdu nozīme, gan skanējums. Tas nozīmē, ka viņi atkārtoti zaudē savu sakāmo pavedienu un novirzās no tēmas, lai sekotu jaunajām saiknēm, ko viņi veido starp vārdiem. Tas ir tā, it kā pacienti būtu spiesti apsvērt katru asociāciju, lai iegūtu vārdu, un viņi nevarētu rediģēt to, kas nav svarīgs.