Kas ir ASV konstitūcijas astotais grozījums?

Amerikas Savienoto Valstu konstitūcijas astotais grozījums garantē pilsoņiem tiesības būt brīviem no pārmērīgas drošības naudas un cietsirdīga un neparasta soda. Tas tika ratificēts kopā ar tiesību aktu un stājās spēkā 1791. gadā. Tas ir papildināts ar 14. grozījumu un tā Pareizā procesa klauzulu, un tas ir aizgūts no 100 gadus agrākā Anglijas tiesību akta. Pirmo reizi tas tika ratificēts Amerikas Savienotajās Valstīs 1776. gadā Virdžīnijas tiesību deklarācijā un apvienots ar piekto, sesto un septīto grozījumu, lai aizsargātu apsūdzēto tiesības.

Astotā grozījuma nežēlīgie un neparastie sodu noteikumi aizliedz sodus, kas tiek uzskatīti par pārmērīgiem vai atdalīti no sabiedrības vērtībām, tostarp zīmēšanu un ceturtdaļu, kas tajā laikā bija populāra visā Eiropā. Tas arī aizliedz galējos sodus, piemēram, izķidāšanu, publisku sadalīšanu, dzīvu sadedzināšanu un pilsonības atņemšanu. Tas ļāva izmantot pakārienu un šaušanas komandu, lai gan kopš tā laika tās ir aizliegtas.

Šie sodi vispirms tika ierobežoti saskaņā ar pašu astoto grozījumu un pēc tam ar 1972. gada Augstākās tiesas lēmumu, kurā tika noteikti četri galvenie sodu ierobežošanas principi. Šie principi ierobežoja cilvēka cieņu pazemojošus sodus, piemēram, spīdzināšanu; tie, kas ir patvaļīgi; tie, kurus lielākā sabiedrības daļa nepārprotami noraida; un tie, kas ir acīmredzami nevajadzīgi.

Augstākās tiesas iepriekš ir pasludinājušas daudzus juridiskos sodus pārāk pārmērīgus saskaņā ar astoto grozījumu. Sods par smagu un sāpīgu darbu tika atcelts 1910. gadā, tāpat kā sods par atkarību no narkotiskajām vielām 1962. gadā, lai gan tika pieļauts mūža ieslodzījums par liela daudzuma šo narkotiku glabāšanu. Sākot ar 1983. gadu, sodu ilgumu sāka apšaubīt kā nežēlīgu un neparastu izdarītā nozieguma pakāpei.

Nāves spriedums ir īpaši strīdīgs Astotā grozījuma aspekts. Grozījumi paredzēja nāvessoda ierobežošanu garīgi invalīdiem, personām, kas jaunākas par 18 gadiem, un personām, kuras izdarījušas izvarošanu, kas tika izsaukts daudz strīdu. Valstis drīz mainīja savus likumus, lai pielāgotos Augstākās tiesas nolēmumiem, dažās valstīs saglabājot nāvessodu, bet dažās to atceļot. Augstākā tiesa 1976. gadā paredzēja sprieduma un soda nolēmumu nošķiršanu.

Astotais grozījums sākotnēji tika piemērots tikai sodiem un naudas sodiem, ko noteica federālā valdība un Augstākā tiesa. 1962. gada lieta Robinson pret Kaliforniju paredzēja, ka nežēlīgā un neparastā soda klauzula attiecas arī uz štatiem. Augstākā tiesa tomēr nav lēmusi par to, vai pārējie grozījumu noteikumi attiecas arī ārpus federālās valdības.