Kas ir iekļaujošs fitness?

Iekļaujoša piemērotība sniedz evolucionāru skaidrojumu altruistiskajai uzvedībai dzīvnieku kopienās. Kad mēs domājam par “vislabāko izdzīvošanu”, mēs savtīgu uzvedību saistām ar organismiem, kas vienmēr cenšas dzīvot ilgāk un veiksmīgāk vairoties. Taču iekļaujošā piemērotība ņem vērā tuvākos ģenētiskos radiniekus, veicot kopīgu gēnu tālāknodošanu, nevis tikai viena organisma gēnus. Darvina evolūcijas principi netiek pārkāpti.

Kad WD Hamiltons 1964. gadā domāja par iekļaujošu fitnesu, viņš domāja par iemesliem, kāpēc daži dzīvnieki, šķiet, dara lietas, kas dod labumu kādam, kas pārsniedz viņu pašu. Varbūt viņš domāja par skudru kolonijām, kurās sterili strādnieki bezgalīgi strādā, lai gūtu labumu karalienei un kolonijai kopumā, bez jebkādas cerības vairoties. Vai tas nebija pretrunā ar evolūcijas pamatprincipu, ka organisma mērķis ir dzīvot pietiekami ilgi, lai vairoties, un ka reproducētāji pārstāv spēcīgāko no kopas?

Tā vietā, lai ierobežotu organisma vēlmi reproducēt tikai savu precīzu ģenētisko kodu, Hamiltons paplašināja savu vēlmi iekļaut uzvedību, kas ļautu iziet ar to cieši saistītus gēnus. Tas nozīmē, ka dzīvnieki rīkojas, pirmkārt, lai aizsargātu sevi, bet arī rīkosies, lai aizsargātu savus tuvākos ģimenes locekļus, piemēram, vecākus un brāļus un māsas, jo viņiem ir kopīgi daži no tā gēniem. Retos gadījumos tā uzvedība aizsargās citus radiniekus, piemēram, brālēnus un vecāku brāļus un māsas. Ja izmaksas neatsver ieguvumus, mēs novērojam tā saukto altruismu daudzās dzīvnieku kopienās, ko labāk izskaidrot ar iekļaujošu piemērotību.

Piemēram, prēriju suņi sadarbosies, meklējot plēsējus. Ja kāds pamana čūsku, tas atskanēs brīdinājuma signālam, lai pārējie varētu paslēpties. Tomēr, radot troksni, prēriju suns patiesībā pievērš sev uzmanību, un čūska, visticamāk, tai uzbruks. Iekļaujoša fiziskā sagatavotība izprot šo neintuitīvo uzvedību, norādot, ka prēriju suņa radiniekiem, kuriem ir daudzi tā gēni, būs priekšrocības izdzīvot un vairoties. Šajā ziņā “fitness” nozīmē iespējamību, ka genoms, gēnu kolekcija tiks nodota nākamajai paaudzei.

Tie, kas studē iekļaujošo fitnesu, ir izstrādājuši ērtu vienādojumu, kas parāda, kad altruisma izmaksas pārsniedz ieguvumus. R apzīmē divu personu radniecības pakāpi. R ir augstāks, ja viņi ir cieši saistīti, piemēram, veseli brāļi un māsas, un zemāks, ja tie ir attāli radinieki. C ir izmaksas indivīdam, ja tas apdraud uzvedību, kas attēlota kā iespējamība, ka tā nespēs vairoties. Visbeidzot, B ir skaitlis, kas mēra ieguvumu, ko altruista darbība sniedz saņēmējam. Tāpēc, ja R reiz B mīnus C ir lielāks par nulli, dzīvnieks rīkosies “altruistiski” iekļaujošas fitnesa vārdā.