Kas ir kognitīvā uzvedības terapija?

Kognitīvās uzvedības terapija (CBT) attiecas uz vairākām dažādām terapijas metodēm, kas krasi atšķiras no standarta “sarunu” terapijas. Kopš 1950. gadiem vairāki terapeiti ir uzskatījuši, ka psihoanalīze, runājot par lietām, ir ilgstošs process, kas diez vai var sasniegt savus mērķus bez gadiem ilga pacienta/terapeita darba. Terapeiti, kas aplūkoja Freida ierosināto sarunu terapiju un pēc tam to modificēja citi, norādīja, ka pacientiem būtībā ir divas problēmas neatkarīgi no dzīves grūtībām, ar kurām viņi saskārās, un to, kā viņi šīm grūtībām tuvojās no domāšanas viedokļa.

Vairākiem cilvēkiem dzīves problēmu pasliktināja tas, kā cilvēki domāja par problēmu un uz to reaģēja. Tādējādi terapeiti strādāja, lai izstrādātu konkrētus veidus, kā mainīt uzvedību un domāšanas modeļus saistībā ar problēmām. Gala mērķis bija palīdzēt cilvēkiem atbrīvoties no problēmu pārvaldības negatīvajiem aspektiem no domu/emociju/uzvedības perspektīvas.

Galu galā šīs dažādās agrīnās domas par to, kā cilvēki tuvojās sarežģītām situācijām no kognitīvā viedokļa, izpaudās mūsdienu kognitīvās uzvedības terapijā. Kopš 1980. gadiem tādu cilvēku raksti kā doktors Deivids Bērnss, kā arī Aldo Puči, Maikla Mahonija, Māršas Linehanas un Artūra Frīmena darbi, cita starpā, ir palīdzējuši veidot to, kā kognitīvā uzvedības terapija tiek praktizēta terapeitiskā vidē.

Kognitīvi biheiviorālās terapijas terapeitiskais darbs atšķiras no tradicionālās sarunu terapijas ar to, ka tas no pacienta puses prasa ievērojamu mājasdarbu apjomu un ir ierobežots laikā, un pacientam nepieciešamas aptuveni 16-18 terapijas sesijas, lai apgūtu praksi. Cilvēki, kuri izmanto šo terapijas metodi, bieži izmanto darbgrāmatu, kurā viņi reģistrē situācijas, analizē emocionālās reakcijas un mēģina identificēt “pamatticības”, kas var nebūt patiesas un var virzīt cilvēku uz negatīvām emocionālām reakcijām vai uzvedību, saskaroties ar krīzi. Šajā praksē izplatīta darbgrāmata ir Denisa Grīnbergera un Kristīnes Padeskas grāmata Mind Over Mood: Change How You Feel By Changing the Way You Think. Atsevišķi terapeiti var dot priekšroku citām grāmatām vai darblapām.

Kognitīvā uzvedības terapija ir uz instrukcijām balstīta terapija, kas māca pacientam sākt kritiski un dialektiski domāt par domām un uzvedību, kas rodas sarežģītās situācijās. Sarežģītas situācijas var definēt dažādos veidos. Persona, kurai rodas panikas lēkmes pēc sarunas ar ģimenes locekļiem, novērtētu, kādas domas, šķiet, veicina paniku un cik šīs domas ir racionālas, loģiskas vai patiesas. Izmantojot darblapas, piemēram, Mind Over Mood, pacienti iemācās novērtēt savu emocionālo stāvokli (paniku, dusmas, depresiju vai citus) pirms domu analīzes un pēc tam vēlreiz novērtēt to pēc domu apšaubīšanas. Viņi arī meklē “karstās domas”, kas izraisa reakciju, un mācās apšaubīt šo karsto domu pamatotību.

Kad cilvēks ir apguvis kognitīvās uzvedības terapijas pamatmetodi, viņš parasti reizi nedēļā pārskata darbu ar terapeitu. Šajā pārskatā galvenā uzmanība tiek pievērsta paveiktajam darbam un tiek meklēts vairāk darba, ko var paveikt, lai radītu pārdomātāku pieeju augstām emocijām un sarežģītām situācijām. Gala mērķis ir izmantot domāšanu, lai atbrīvotos no mācībām un aizstātu negatīvās emocijas, domas un reakcijas ar pozitīvākām.
Ar kognitīvās uzvedības terapiju var paveikt tikai tik daudz. Pat tie, kas kļūst prasmīgi novērtēt, kā pagātnē apgūtā uzvedība vai domas pasliktina situācijas, ne vienmēr var kontrolēt šo uzvedību, tikai domājot par to un mēģinot tos aizstāt. Cilvēkiem ar patiesām garīgām slimībām, piemēram, depresiju, panikas traucējumiem vai bipolāriem stāvokļiem, var būt nepieciešams papildu medikamentu atbalsts. CBT vien var padarīt lietas nomāktas, jo pat loģiski analizējot un apšaubot idejas, cilvēks var nespēt pilnībā atbrīvoties no ārkārtīgi negatīvām emocijām, kas ir ķīmiski pamatotas.

Uzticēšanās starp pacientu un terapeitu ir ārkārtīgi svarīga, jo īpaši tāpēc, ka pacienti sāk aplūkot dažus galvenos uzskatus, kas ir ļoti grūti, un tāpēc, ka šie uzskati var izraisīt pagātnes traumas vai apstākļus, par kuriem pacientam pēc tam ir jādomā un jāanalizē. Daži cilvēki nevēlas tik dziļi novērtēt traumas vai galvenos uzskatus, kuru pamatā ir grūta vai traumatiska pagātne, un, ja viņi nevēlas pildīt mājasdarbus, viņi neiegūs daudz no CBT. Dažreiz terapeiti apvieno CBT ar tradicionālo sarunu terapiju, vispirms izveidojot uzticību, pēc tam mācot metodi domāšanas pārkārtošanai un, visbeidzot, strādājot ar pacientiem vairākus mēnešus vai gadus, lai palīdzētu atkārtot CBT metodes.